Завдання колективу дошкільного навчального закладу на 2021-2022 навчальний рік:

  1. Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище.
  2. Впровадженню сучасних технологій соціально-фінансової та економічної освіти дошкільників.
  3. Забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.