Виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей дошкільного віку під час харчування.
(методичні рекомендації для працівників ДНЗ)

Одним із пріоритетних завдань дошкільної освіти є збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації до занять фізичної культурою та спортом,установок на здоровий спосіб життя.
Оздоровче спрямування освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі зумовлене рядом нормативно-правових документів:

 • Законом України «Про дошкільну освіту»,
 • Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні,
 • Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» тощо.

Значною мірою здоров’я та опірність організму дитини залежить і від рівня сформованості у неї культурно-гігієнічних навичок. У листі Міністерства освіти і науки України від 16.08.2010р. №1/9-563 «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» наголошується на обов’язковому дотриманні правил естетики харчування,вихованні необхідних гігієнічних навичок, що відповідають віку та рівню розвитку дітей.
У педагогічному словнику поняття «навички» трактується як дії, складові частини яких у процесі формування стають автоматичними. Фізіологічною основою культурно-гігієнічних навичок є утворення умовно-рефлекторних зв’язків, вироблення динамічного стереотипу, адже формуються навички на основі застосування знань про відповідний спосіб дії,шляхом цілеспрямованих планомірних вправлянь.

Умовами успішного виховання культурно-гігієнічних навичок є:

 • Раціональна організація життя дітей у дитячому садку,що полягає у чіткості та своєчасності режимних процесів;
 • Позитивний приклад культури поведінки дорослих;
 • Систематичне вправляння у дотриманні вимог до гігієни дитини в дошкільному закладі та сім’ї;
 • Контроль та корекція з боку вихователя, помічника вихователя, батьків якості виконання культурно-гігієнічних навичок;
 • Індивідуальний підхід до темпів оволодівання культурно-гігієнічними навичками конкретною дитиною.

Важливу роль при цьому відіграють і такі фактори як чистота приміщення, доцільність та зручність у використанні обладнання, посуду, якісне прибирання, провітрювання, естетика організації культурно-гігієнічних процедур. Режим дня забезпечує щоденне повторення гігієнічних процедур в той самий час, що сприяє поступовому формуванню у дітей навичок і звичок поведінки. Тому керівникам дошкільних навчальних закладів спільно з медичними працівниками необхідно вести постійний контроль за його дотриманням.

Особливості виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей раннього та молодшого дошкільного віку.

Уже в ранньому віці дітей потрібно вчити розуміти призначення і основні якості предметів, називати дії, самостійно виконувати вимоги дорослих, звертатися із проханням про допомогу. Слід привчати дітей сідати за стіл тільки з вимитими руками; пити з чашки, тримаючи її обома руками;їсти ложкою не обливаючись; з часом – користуватися серветкою;їсти рідку страву з хлібом; вставати з-за столу, присувати стілець. В процесі життєдіяльності необхідно удосконалювати набуті і формувати нові культурно-гігієнічні навички,заохочуючи при цьому дитину до більшої самостійності. Трирічні малюки мають їсти самостійно й акуратно,ретельно пережовувати їжу; правильно тримати ложку;брати той шматок хліба,що лежить ближче; спокійно сидіти за столом,не розмовляти з іншими дітьми;без нагадування дорослого дякувати за їжу.
З огляду на те, що у дітей дошкільного віку переважає конкретне,наочно-образне мислення, ефективними при формуванні у них культурно-гігієнічних навичок є такі прийоми, як показ і пояснення. Навчання будь-якому вмінню дитини раннього віку розпочинається з безпосереднього показу дорослого. Показ має супроводжуватися чітким пояснення спершу найбільш суттєвих, а потім другорядних дій. Це допомагає дітям краще осмислити дію в цілому. Дорослим важливо пам’ятати,що їх власна поведінка в тій чи іншій ситуації має великий вплив і є прикладом для наслідування.
У дітей молодшого дошкільного віку вихователь прищеплює та закріплює навички культури поведінки за столом, вправляє в умінні правильно сидіти під час їди, не ставити лікті на стіл; користуватися столовими приборами (ложкою, виделкою, ножем, серветкою тощо); їсти не поспішаючи, охайно, безшумно.
Згодом дошкільників залучають до виконання нескладних трудових доручень пов’язаних з процесом харчування. Для молодших дошкільнят такі доручення містять у собі одну-дві конкретних й нескладних дії (наприклад,розкласти ложки на столі, поставити хлібниці, простелити скатертину тощо). Педагог розкриває дітям зміст завдання, супроводжуючи свої дії поясненням прийомів роботи та способів її організації. Доручення дають змогу вихователю індивідуалізувати прийоми керівництва дітьми: одному допомогти, другого заохотити,підтримати, третього навчити. Усі вказівки слід давати вихованцям в доброзичливому, спокійному тоні, що викликає в них позитивне ставлення до дії, які мають стати звичними.
Коли діти в ході індивідуальних доручень навчаться накривати на стіл та стануть більш самостійними, вводиться інша форма організації праці дітей, що спрямована на обов’язкове виконання певної діяльності задля обслуговування колективу, – чергування по їдальні. Призначаються та змінюють чергових щодня, що дає змогу виховати у кожної дитини почуття відповідальності, турботливого ставлення та відчуття необхідності своєї праці для інших. У кожній групі дитячого садка створюють необхідні умови для організації праці дітей.
Організовуючи даний вид дитячої діяльності, доцільно створити куточок чергових у вигляді стенда «Маленькі кухарики», («Наші помічники, «Смачного»),де будуть визначатися (за допомогою певних картинок, знаків, словесних написів) чергові на кожен день, а також міститимуть невеличкі сюжетні картинки (символічні зображення), що вказуватимуть дітям на їхні обов’язки й послідовність виконання певних дій. Доречно запровадити також систему знаків-оцінок за хороше виконання обов’язків чергового (наприклад, значок – смайлик з різним виразом емоцій на обличчі), що стимулюватиме дитину до якіснішого виконання трудових дій. Тут також має знаходитися одяг чергових (2 фартухи, косинка для дівчинки та чепчик для хлопчика білого чи будь-якого іншого світлого кольорів) та необхідне обладнання для даного виду праці (совочки та щітки із зручними ручками для згрібання крихт зі столу).
Роль дорослого полягає в тому, що він вчить дітей дотримуватися послідовності у роботі (додаток 2: «Пам’ятка з навчання дітей чергуванню по їдальні»), контролює та допомагає, враховуючи індивідуальні особливості кожного. Дієвим способом у вихованні культурно-гігієнічних навичок та вміння дітей правильно виконувати певні обов’язки є використання ігрових прийомів. Застосовуючи їх, вихователь закріплює у дошкільнят навички, які виробляються у повсякденному житті. Помітне місце при цьому відводиться дидактичним іграм типу «Пригостимо ляльку обідом», «Підбери посуд для ляльки», «Чаювання у звірят», «На гостину до Їжачка», «Зустрічаємо гостей», та настільно-друкованими іграми аналогічного змісту.

Особливості виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей старшого дошкільного віку.

У роботі з дітьми старшого дошкільного віку вихователь продовжує формувати культуру споживання їжі, вдосконалювати навички правильного користування столовими приборами; вчить дітей не їсти «на ходу»(в транспорті, на вулиці), не брати їжу брудними (невимитими) руками, підводячи до усвідомлення негативних наслідків таких звичок.
Педагогам слід активніше використовувати у навчально-виховному процесі художнє слово, народний фольклор ( потішки, примовки) для створення позитивних емоцій у дітей у процесі засвоєння певних культурно-гігієнічних навичок.
Організовуючи чергування по їдальні, дорослому потрібно знати, що діти старшого дошкільного віку здатні повністю сервірувати стіл із дотримання певної послідовності, узгоджувати діяльність та розподіляти між собою роботу, приходити на допомогу один одному й спільно доводити справу до кінця. У процесі виконання роботи діти виявляють більшу старанність, активність, ініціативність, прагнучи високого результату. Керівництво педагога спрямовується на розвиток самостійності, самоорганізації дітей, збільшення обсягу й темпу роботи при якісному її виконанні.
Процес формування у дошкільників культурно-гігієнічних навичок буде успішним лише за умови тісної співпраці дошкільного закладу та сім’ї. Важливо ознайомити батьків (на батьківських зборах, під час бесід, індивідуальних зустрічей) з вимогами Базової програми щодо виховання даних навичок у дітей певного віку та роботою, яка ведеться в зв’язку з цим у дошкільному закладі. Вихователь рекомендує дотримуватися визначеного режиму дня; навчає батьків ефективних методів формування у дітей необхідних навичок, умінь та звичок; переконує у великому виховному впливі посильних трудових доручень. Доцільно дібрати для батьків також науково-популярну літературу з короткими анотаціями, статті про вплив гігієни на фізичний розвиток дитини. І оскільки фізичне виховання є основою гармонійного розвитку,формування здорового способу життя дітей дошкільного віку, то воно має бути спільною турботою батьків, педагогів і самої дитини,яку з ранніх років слід привчати піклуватися про своє здоров’я.

Список використаної літератури:

 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні/ За науковою редакцією О.Л.Кононко. – Колектив авторів – К.: Редакція журналу «Дошкільне виховання». – 1999. – 70 с.
 2. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: К 63 Наук.-метод. посіб. / Наук. Ред.. О.Л.Кононко. – К.: Ред.журн. «Дошкільне виховання».
 3. Базова програма розвитку розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»/ М-во освіти і науки України, Акад.пед.наук України; наук. Ред.. та упоряд. О.Л.Кононко. – К.: Світич, 2008.- 430с.
 4. бурова А. Фізвиховання дошкільнят: сучасний стан і вимоги//Дошкільне виховання.- 2007.- №7,ст.11-12.
 5. Вільчковський Е.С.,Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: Навч.посіб.- 2-ге вид.,перероб. та доп.- Суми:ВТД «Університетська книга»,2008.
 6. Денисенко Н. Гартуємо тіло і дух! Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят//Дошкільне виховання.-2001.-№6, ст.14-15.

Пам’ятка з навчання дітей чергуванню по їдальні

 1. Чергові діти, попередньо ретельно вимивши руки з милом, одягають відповідний одяг та головні убори.
 2. В цей час помічник вихователя викладає на роздатковий стіл серветниці з паперовими серветками, хлібниці,столові прибори (ложки, виделки, ножі) у спеці анальних ємкостях, тарілки для першої страви,чашки.
 3. Діти вдвох накривають кожен стіл скатертиною чи стелять індивідуальні серветки для сервірування столу (тканинні чи пластикові) та домовляються між собою про те, хто які столи сервірує.
 4. Помічник вихователя розливає у чашки напій та розкладає хліб у хлібниці.
 5. На підготовлений стіл у такій послідовності чергові ставлять:
 • Серветниці з паперовими серветками(у центрі столу);
 • Хлібниці з хлібом (у центрі столу біля серветниці);
 • Чашки з напоєм (ближче до центру столу напроти місця дитини);
 • Тарілки для першої страви (навпроти місця дитини);
 • Столові прибори (ніж – праворуч від тарілки; ложку – праворуч від ножа; виделку – ліворуч від тарілки).

Навчаючи дітей розкладати прибори, слід робити це почергово з кожним їх видом, це забезпечить чіткість та правильність виконання завдання дитиною. Так, спершу один черговий бере ємкість з ножами та розкладає їх в певному місці за тими столами,які він обслуговує; другий черговий в цей час розкладає виделки за своїми столами; далі такі ж дії проробляються і з іншими приборами.

6. Помічник вихователя приносить першу страву та наливає її у тарілки.
7. Чергові запрошують дітей до столу та бажають усім смачного (діти старшого дошкільного віку можуть оголосити меню, попередньо довідавшись про це у вихователя).
8. Після завершення прийому першої страви, чергові забирають тарілки, складають їх одна на одну та поставлені на край столу. Далі розносять другу страву,яка стоїть у тарілках на роздатковому столі.
9. Після повного прийому їжі дітьми чергові зчищають її рештки з тарілок, складають їх одно на одну та відносять посуд для миття. Спеціальними щітками згортають крихти у совки,забирають зі столів чашки, серветниці та хлібниці, складають скатертини.
10. За необхідності та враховуючи вік й індивідуальні можливості чергових дітей, можна доручити їм підмести навколо столів до того, як помічник вихователя зробить вологе прибирання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.