• статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми
  потребами;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг;
 • правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 • територія обслуговування;
 • історія закладу;
 • здобутки колективу.