Відповідно до статті 11 Закону України “Про дошкільну освіту” заклад дошкільної освіти:

 • створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
 • формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
 • сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному й фізичному розвитку дітей”.

Збільшення дитячого травматизму ставить завдання щодо систематичної роботи з дошкільниками з метою вироблення в їх свідомості стереотипів поведінки в життєвому середовищі – навичок користування предметами та речами, поведінки в різних ситуаціях тощо.

 

З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів з формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя, з метою поліпшення якості навчально-виховної роботи з питань особистої безпеки та захисту життя рекомендуємо започаткувати проведення в закладах дошкільної освіти щорічного “Тижня безпеки дитини” як форми систематизації знань дітей про безпечне довкілля.

 

Тиждень безпеки дитини” не потребує суворої регламентації, його зміст залежить від місцевих умов, традицій, природо-техногенних особливостей, території, професійного досвіду вихователів та підготовленості дітей.

 

І. Підготовка до проведення “Тижня безпеки дитини

Підготовку до проведення “Тижня безпеки дитини” в  закладі дошкільної освіти потрібно розпочати з наказу про проведення “Тижня безпеки дитини“, у якому зазначаються терміни та особи, відповідальні за проведення цього заходу, склад творчої групи.

До творчої групи, як правило, входять:

директор ЗДО;

вихователь-методист;

вихователі груп;

медична сестра.

 

Члени творчої групи знайомляться з різними варіантами проведення “Тижня безпеки дитини”, що містяться в навчально-наочних та методичних посібниках, і адаптують їх до умов свого ЗДО.

Відповідно до затвердженого наказу члени творчої групи складають план основних заходів підготовки до проведення “Тижня безпеки дитини”. Заплановані заходи мають бути конкретними та пізнавальними, цікавими не тільки для дітей, але й для їх батьків, які беруть участь у “Тижні безпеки дитини”.

 • На основі загального плану проведення “Тижня безпеки дитини” вихователі складають план заходів для кожної вікової групи, який наповнюють змістом навчально-виховної роботи з дітьми:
 • тематичні заняття, дидактичні, сюжетні, театралізовані, конструктивно-будівельні ігри з елементами безпеки життя,
 • конкурси, естафети, змагання,
 • екскурсії та прогулянки на природу,
 • читання творів художньої літератури відповідної тематики,
 • аналіз небезпечних ситуацій та правила поведінки.

 

План заходів обов’язково містить практичний тренінг з евакуації дітей та працівників з приміщень закладу. Терміни та порядок проведення навчальної евакуації визначається наказом директора.

Мета цього заходу – відпрацювання правильної поведінки учасників навчально-виховного процесу під час екстремальних та надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

ІІ. Проведення “Тижня безпеки дитини”

Проведення “Тижня безпеки дитини” має проходити неформально, творчо, з позицій діяльнісного підходу. Це дає змогу забезпечити умови для збагачення досвіду дітей щодо безпечної поведінки.

Перший день “Тижня безпеки дитини” у ЗДО слід розпочати зі святкових зборів, на які запрошуються батьки, шефи, спонсори. Незвичайна обстановка, яскраві транспаранти зроблять цей ранок справді святковим. Під час святкової лінійки проводиться парад груп-учасників у святковій формі з атрибутами здорового способу та безпеки життя. Це яскраве дійство надовго запам’ятається дітям.

Батьки відвідують заплановані заходи “Тижня безпеки дитини” у зручний для них час та беруть у них участь.

Під час проведення навчальної евакуації дітей та працівників з приміщень закладу практично відпрацьовується проведення евакуації при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, порядку дій за сигналом “Увага всім”:

– отримання начальником цивільного захисту закладу дошкільної освіти інформації про загрозу чи виникнення надзвичайної ситуації від служби цивільного захисту міста;

– доведення цієї інформації до працівників;

– підготовка дітей до евакуації;

– проведення евакуації;

– розміщення дітей після евакуації;

– надання інформації батькам про місцезнаходження дітей.

За результатами проведення “Тижня безпеки дитини” слід створити спеціальний стенд, на якому розмістити перелік заходів, фотоматеріали змагань та найкращі моменти проведення заходів, малюнки дітей – переможців конкурсу малюнків та інші наочні та ілюстративні матеріали.

Наприкінці «Тижня безпеки дитини» доцільно провести по групах бесіди з дітьми і з’ясувати, що сподобалось чи запам’яталося дітям, це допоможе оцінити проведену вихователями роботу з навчання дітей питанням безпеки життєдіяльності.

Творча група складає звіт про підсумки проведення “Тижня безпеки дитини” в ЗДО, за яким директор видає наказ про підсумки проведення, визначаються позитивні сторони і виявлені недоліки, що необхідно усунути до запропонованого строку.

Перелік нормативно-правових актів для забезпечення організації та проведення

“Тижня безпеки дитини”

 1. Закон України “Про правові засади цивільного захисту”;
 2. Закон України “Про цивільну оборону України”;
 3. Закон України “Про охорону праці”;
 4. Закон України “Про охорону дитинства”;
 5. Закон України “Про дошкільну освіту”;
 6. Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”;
 7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад” від 12.03.2003 №305;
 8. Наказ МОН України “Про Положення про функціональну підсистему “Освіта і наука України” єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” від 03.09.2009 №814;
 9. Наказ МОН України “Про затвердження Типової програми навчання працівників органів управління освіти і науки, навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі” від 17.01.2002 № 28;
 10. Наказ МНС України “Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 23.04.2001 № 97