Положення про автоматизовану систему “Е-садок” для реєстрації дітей до комунальних закладів дошкільної освіти Івано-Франківської міської територіальної громади

Додаток

до рішення міської ради

від 23. 12 . 2021 р.       №446-19

 

Положения

про автоматизовану систему «Е-Садок» для реестрації дітей

до комуназьних закладів дошкільної  освіти  Івано-Франківсвкої міської територіальної громади

 

Порядок ресстрації дітей до комунальних закладів дошкільноі’ освіти Івано-Франківської міської територіальної громади (далі — Порядок) запроваджусться з метою удосконалення системи електронного обліку дітей в режимі онлайн, що забезпечить прозорість, відкритість, сдиний підхід до процедури реестрації.

1.Електронний реестр.

 • 1.1 Івано-Франківська міська рада використовус для електронної ресстраціі’ дітей до комуналвних закладів дошкільноі’ освіти Івано- Франківсвкої місвкої територіальної громади (далі — ЗДО) портал bloqly https://sadok.bloqly.com (далі – Система), яку створено з використанням технологій blockhain.

Електронний реестр до ЗДО з використанням технології blockchain забезпечує відкритий i неупереджений процес управління щодо зарахування дітей в ЗДО.

Дані про стан статусу заявок, черговості кожної заявки i повна історія подій зберігаються в розподіленому криптографічному blockchain -реестрі i одночасно відображаються на сайті системи таким чином, що батьки a6o законні представники дитини у будь-який момент мають можливість перевірити стан поданих ни    ми заявок до ЗДО,• списковий склад дітей (прізвище, імя, по батькові, номер у ресстрі) та інформацію про ïx загальну кількість.

 • 1.2 Зарахування дітей до ЗДО відбуваствся після електронної ресстрації, подачі пакету документів, за кількістю місць, затверджених плановою мережею гpyп у ЗДО.
 • 1.3 Електронна реєстрація здійснюється щорічно в кінці навчального року у відповідні вікові групи (перед формуванням rpyп на наступний навчальний рік) i проходить у два етапи:
 • I етап – з 01 березня до 31 травня:
 • II етап – (виключно на вільні місця) після 1 вересня.
 • 1.4 Зарахування дитини до групи відповідної вікової категорії ЗДО здійснюється наказом його керівника відповідно до електронного реєстру за кількістю місць, передбачених затвердженою плановою мережею, з урахуванням квоти для дітей пільгових категорій (троє дітей для групи раннього віку i п’ятеро дітей для дошкільної групи).

1.5   Зарахування дітей до rpyп, які формуються вперше, здійснюсться у три етапи:

 • I  етап  –  до  31  травня  –  формування  складу  rpyп,  які  будуть функціонувати з 01 вересня поточного року (на підставі поданих документів);
 • II етап — з 1 червня до 1 вересня – зарахування дітей з дня фактичного відвідування закладу (наказом керівника, відповідно до реєстру та на підставі пакету поданих документів);
 • III етап — зарахування виключно на вільні місця з 1 вересня (упродовж навчального року).                 1.6 Зарахування дітей до гpyп, які функціонували у минулому навчальному році, здійснюсться виключно на вільні місця, після ресстрації та підтвердження заявки на підставі поданих документів.
 1. Порядок електронної реестрація дитини

2.1. Електронну ресстрацію дитини до ЗДО може здійснювати один з батьків a6o законниіі представник дитини самостійно в режимі онлайн.

Адміністратор ЗДО не наділений повноваженнями реєструвати дитину, але за необхідності надає консvльтативну допомогу одному із батьків a6o законному представнику дитини у здійсненні реєстрації.

Розгляд заявки відбувається в загальному порядку — у порядку загального реєстру. Інформація щодо статусу обробки заявки надходитиме одному з батьків a6o законному представнику дитини на вказану ними адресу електронної пошти.

Дитинv можна заресструвати у декілька ЗДО.

2.2 Регіональні адміністратори здійснюють контроль за роботою адміністраторів ЗДО.

2.3 Адміністратор›і ЗДО здійснюють розгляд заявок в електронпому реєстрі за зверненням батьків на підставі подання ними повного переліку документів, указаного у п. 2 цього Порядку.

2.4 Під час реестрації один з батьків a6o законний представник дитини виконус такий алгоритм:

2.4.1 Один з батьків  a6o  законний  представник   заповнюс  форму «Зареєструватися» на першій сторінці сайту https://sadok.bloqly.com:  у формі вводить адресу своєї електронної пошти i пароль, для завершення реєстрації проходить перевірку капчі (автоматизований тест, що відрізняс людину від комп’ютера), погоджується з ліцензійною угодою, натискає кнопку «Зареєструватися». Для коректного внесення даних до реєстру рекомендовано використовувати сервіс електронної пошти gmail.

2.4.2 Після реєстрації один з батьків a6o законний представник дитини переходить за надісланим у листі носиланням i підтверджус ресстрацію.

2.4.3 Після успішної ресстраціі‘ один з батьків a6o законний представник дитини заходите на сайт, переходить у вкладку «Діти» та заповнює всі дані дитини, позначені зірочкою (*). Заявки, у яких заповненні не всі поля, до розгляду не беруться .

Поля для заповнення:

 • Прізвище, iu’я. по батькові дитини;
 • Дата народження дитини;
 • Адреса проживания дитини;
 • Адреса місця ресстрації дитини;
 • Стать;
 • Серія та номер свідоцтва про народження дитини;
 • Серія, номер та дані про інший документ (за відсутності у дитини свідоцтва про народження (поле не обов’язкове для заповнення);
 • Прізвище, ім’я, по батькові одного з батьків дитини;
 • Контактний номер телефону;
 • Додаткова інформація (поле не обов’язкове для заповнення);
 • Пільги (за наявності);
 • Згода на обробку персональних даних.
 • 2.4.4 Право на першочергове зарахування (пlльгу) мають:
  • діти, що є рідними (усиновлениии) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;
  • є дітьми працівників обраного закладу дошкільної освіти;
  • належать до категорії дітей з особливими  освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;
  • належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку,  у прийомну сім’ю, дитячий будинок сіиейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;
  • перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;
  • діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воснник дій i збройних конфліктів;
  • мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.
  • 2.4.5 Після реєстрації дитини один з батьків a6o законний препставник дитини мають право    подати    електронну    заявку    (перейти    у   вкладку «Заклади») до обраного ЗДО. Також батьки мають право подати декілька заявок на зарахування до різних ЗДО.
  • 2.4.6 Кожна подана заявка на зарахування до ЗДО може мати такі статуси:
 • «Отримано» – заявка потрапила до бази даних i отримала свій номер у черзі;
 • «На розгляді» – адміністратор ЗДО почав процес розгляду заявки;
 • «Скасовано» – користувач (один з fiатьків) самостійно скасував заявку на зарахування дитини до ЗДО;
 • «Відмовлено» – відмовлено в зарахуванні дитини до ЗДО;
 • «Підтверджено» – заявку прийнято, підтверджено електронне зарахування дитини до ЗДО.
 • 2.4.7 Про статуси розгляду кожної заявки одному з батьків a6o законному представнику, який реєстрував дитину, буде приходити сповіщення на електронну пошту.
 • 2.4.8 Адміністратор відкриває i закриває подачу заявок відповідно до кількості підтверджених заявок та стану заповнення місць у rpyпax.
 1. Зарах ування заявок віпповідно до електронного реєстру
  • 3.1 Після статусу «Отримано» встановити термін не більше 20 робочих днів для обробки заявки адміністратором до отримання статусу «На розгляді«

Після отримання статусу «На розгляді» щодо зарахування дитини до ЗДО один з батьків a6o законной представник упродовж 10 робочих днів зобов’язаний принести у вказаний ЗДО копії та оригінали  документів (згідно з переліком зазначеним у п. 4.2 цього Порядку) та написати відповідну заяву про зарахування дитини до ЗДО.

 • 3.2 У випадку, якщо один з батьків a6o законний представник не подав документи до ЗДО відповідно до п. 3.1 цього Порядку, заявка щодо підтвердження місця зарахування автоматично відхилясться. Надалі місце в реєстрі не відновлюється, а дитина може бути зарахована на загальних підставах у порядку загального реєстру після подання нової заявки.
 • 3.3 У випадку, якщо один з батьків a6o законних представників подали декілька заявок на зарахування до різних ЗДО, у них буде зарахована та, яку адміністратори підтвердять першою. У такому випадку інші заявки будуть автоматично відхилені.
 • 3.4 Статуси «Відмовлено» a6o «Підтверднено» заявник отримає тільки після дотримання процедури, описаної у п. 1, п.3.3 цього Порядку.
 1. Зарах ування дитини до закладу освіти
  • 4.1 Зарахування дитини до ЗДО здійснюсться відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі документів, зазначених у п. 4.2 цього Порядку, враховуючи порядок електронної реєстрації.
  • 4.2 Документи, необхідні для зарахування (подаються упродовж 10 робочих днія після реєстрації та отримання статусу «На розгляді»):
 • заява про зарахування дитини до ЗДО від одного з батьків дитини (законного представника), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідяуе особу заявника);
 • копія та оригінал спідоцтва про народжеіtня дитини a6o документа, що посвідчус особу здобувача освіти;
 • копія та оригінал документа, що підтверджує місце проживання дитини на території  Івано-Франківсьгої  міської  територіальної  громади. Підтвердити   місце проживания дитини можна документами,   визначеними у п.8 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів»;
 • у випадку якщо місце проживання заявника та дитини зареєстроване за межами Івано-Франківської міської територіальної громади, заявник зобов’язаний надати довідку з місця роботи одного з батьків у межах Івано-Франківської міської територіальної громади ;
 • медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкілыіої освіти.

Під час подання заяви про зарахування дитини до ЗДО один з батьків a6o інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал та копію документа, що підтверджус право на першочергове зарахування дитини, зазначити його реквізити у заяві. У разi коли право  на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховусться до ЗДО на загальних підставах.

Для зарахування дитини з  ранніми  проявами  туберкvльозної інфекції, малими формами туберкульозу до санаторного ЗДО (санаторних труп) до заяви про зарахування додасться довідка територіального за кладу охорони здоров’я чи протитуберкульозного диспансеру.

Для зарахування дитини до спеціального ЗДО (спеціальних rpyп) до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комппексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини щодо виявлених особливостей розвитку (порушень слуху, зору, мовлення, поведінки. опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку чи затримки психічного розвитку).

Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до ЗДО та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Для зарахування дитини з інваліднісзю до ЗДО до  заяви  про зарахування додаються:

 • копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісісю закладу охорони здоров’я, a6o конія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про Аержавну  соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;
 • копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.
  • 4.3 Порядок формування вікових гpуп (укладання списків для зарахування) ЗДО з використанням електронної ресстрації:
   • 4.3.1 Реєстрація дітей у групи певної вікової категорії здійснюсться з урахуванням досягнення дитиною відповідного віку станом на початок навчального року (1 вересня), а саме I молодша — з 2-х років, II молодша — з 3-x років, середня — з 4-х років, cтapшa — з 5-ти років.
   • 4.3.2 У період з 1 червня до 1 вересня здійснюється зарахування дітей, які поступають до ЗДО за укладеними списками відповідно до бази даних реєстру.
   • 4.3.3 Зарахування дітей упродовж   навчального   року   здійснюється виключно на вільні місця в порядку надходження заяв про зарахування відповідно до електронної реєстраціі та подання документів, передбачених п. 4.2 цього Порядку упродовж 10 робочик днів після отримання статусу «На розгляді».
   • 4.3.4 У перший день фактичного відвідvвання дитиною ЗДО батьки a6o офіційні представники дитини надають медичну довідка про відсутність контакту з інфекційними хворими .
 • 5 Доступ до персональних даних
 • 5.1 . Доступ до всіх персональних даних, внесених заявником в систему, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» мають лише адміністратори ЗДО та регіональні адміністратори, які використовують внесені в систему персональні дані виключно в межах своїх повноважень.
 • 5.2. Відповідальні працівники згідно з п. 5.1 цього Порядку здійснюють свої повноваження відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та цього Порядку i несуть відповідальність за внесення, збереження та захист персональних даних заявника (-ів).

 

 

 

Секретар міськоі’ ради                                  Віктор СИНИШИН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.