Розвиток самосвідомості і виділення(виокремлення) образу»Я» стимулює розвиток особистості й індивідуальності. Малюк починає чітко усвідомлювати,хто він і який він. Внутрішній світ дитини наповняється суперечностями:вона прагне самостійності і в той же час не може впровадитися із завданням без допомоги дорослого,дитина любить рідних,вони для неї дуже значущі,але вона сердиться на них через обмеження її свободи.

До оточуючих у дитини формується власна внутрішня позиція,яка характеризується усвідомлення своєї поведінки та інтересом до світу дорослих.

Агресивність і невтомність малюків у цьому віці виявляється у постійній готовності до діяльності,дитина вже вміє пишатися своїми успіхами й критично оцінювати результати своєї праці. У неї формується здатність до ціле покладання:чіткіше уявити результат,порівняти його зі зразком,визначити відмінності.

На базі наочно – дієвого мислення до чотирьох років у дитини має сформуватися наочно – образне мислення. Іншими словами,відбувається поступове перенесення дій дитини з конкретного предмета на всі інші.

Як і в ранньому віці,в три – чотири роки у дитини переважає відтворююча уява,тобто дитина здатна лише відтворювати образи,запозичені із казок і розповідей дорослих. Великого значення в розвитку уяви дитини набуває досвід і знання дитини,її кругозір. Для дітей цього віку характерне змішування елементів, реального і казкового.

Пам’ять дошкільника трьох – чотирьох років мимовільна,характеризується образністю. Його діяльність більш притаманне пізнання,ніж запам’ятовування. Добре запам’ятовується тільки те. Що було безпосередньо пов’язане з його діяльністю.

Дитина не здатна тривалий час утримувати свою увагу на якомусь одному предметі,вона швидко переключається з однієї діяльності на іншу.

Емоційний стан дитини залежить від фізичного комфорту. На настрій починають впливати стосунки з однолітками та дорослими,тому характеристики,які дитина дає іншим людям,дуже суб’єктивні.

У три – чотири роки діти починають засвоювати правила взаємостосунків в групі однолітків,а потім паралельно ще й контролюється дорослими.