Прийом дітей до закладу здійснює керівник протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
Під час прийому дитини до ЗДО керівник ознайомлює батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб , які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

Відрахування дитини з дошкільного закладу може здійснюватись:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що включає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація ЗДО повинна письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідні для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів. Харчування дітей у ЗДО та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

 • вносити пропозиції щодо роботи з дітьми, організації додаткових послуг;
 • відвідувати заняття та інші навчально-виховні заходи;
 • заслуховувати звіти керівника про роботу навчального закладу.

Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, інформування батьків або осіб, що їх замінюють.

Перелік осіб,які мають право на пільги при влаштуванні дітей у ЗДО:

 1. Дітям,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (позачергово).
 2. Дітям військовослужбовців (першочергово).
 3. Дітям військовослужбовців військових прокуратур (першочергово).

Інформація, щодо влаштування дитини до закладу дошкільної освіти

 1. Зареєструвати заяву на зарахування дитини в електронній реєстрації дітей в ЗДО.
 2. Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ЗДО).
 3. Ксерокопія свідоцтва народження дитини.
 4. Паспортні данні батьків дитини.
 5. Заява батьків, що до влаштування дитини до дитячого закладу.
 6. Батьки зобов’язуються обов’язково сплачувати в термін 3-5 днів кошти, за наданою квитанцією, за відвідування дитиною дитячого закладу.

Батьки мають право:

Батьки зобов’язані:

 • вносити встановлену плату за утримання дитини в навчальному закладі до 20 числа поточного місяця;
 • своєчасно вносити платню за надання додаткових послуг, якщо такі мають місце;
 • віддавати і забирати дитину безпосередньо у вихователя, і обов’язково особисто, не передовіряючи її неповнолітнім особам;
 • приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності до санітарно-гігієнічних правил;
 • дотримуватись режиму роботи навчального закладу, приводити та забирати дитину вчасно;
 • своєчасно сповіщати вихователів про відсутність дитини у навчальному закладі і причини її відсутності;
 • у разі відсутності дитини більше 3-х днів надати довідку від лікаря про медичне обстеження і можливість відвідування нею дитячого колективу.

Коли приводите вранці дитину в садок, притисніть його (сердечко до сердечка) та спробуйте передати йому своє тепло. Материнська любов – кращий захист від всіх хвороб!

Порядок оплати за харчування дитини:

 • оплата вноситься в банк по квитанції до 20 числа за місяць на перед;
 • перерахування оплаченої квитанції з причин хвороби дитини здійснюється у наступному місяці;
 • батьки пред’являють оплачену квитанцію вихователю;
 • пільгова оплата за заклад надається після подачі керівнику закладу відповідних документів на пільги. Перерахунок відбувається з моменту подачі документів;
 • у випадку відсутності дитини в ЗДО батьки повинні прийти за квитанцією і заплатити її, повідомивши про це вихователя.