Поради й рекомендації вихователю,

у групі якого навчається дитина з особливими освітніми потребами

  • Навчитися толерантно ставитися до особливих дітей, але в ніякому разі не акцентувати увагу на дитині;
  • Сприяти тому, щоб кожна дитина відчувала себе прийнятою;
  • Сприяти створенню у дитячому колективі атмосфери доброзичливості, справедливості й терпимості;
  • Надавати індивідуальну підтримку, але при цьому не відокремлювати дітей з особливими потребами від основної групи дітей;
  • Намагатися наблизити навчальні завдання до потреб і можливостей такої дитини;
  • Співпрацювати з іншими педагогами (логопедом, психологом, лікарями) та батьками в одній мультидисциплінарній команді.