Правила прийому здобувачів освіти у закладі

Переглянути >>

На зображенні може бути: 7 людей, дитина та текст

Шановні батьки!

Прийом документів для зарахування дітей до закладу дошкільної освіти(ясла-садок) № 15» Гуцулочка» проводиться понеділок і четвер з 10:00 до 13:00

контактний телефон: (0342)-53-62-58

Необхідні документи для зарахування:

  •  заява про зарахування дитини до ЗДО від одного з батьків дитини (законного представника), поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника);
  • копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти;
  • копія та оригінал документа, що підтверджує місце проживання дитини на території Івано-Франківської міської територіальної громади. Підтвердити місце проживання дитини можна документами визначеними у п.8 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів»;
  •  у випадку якщо місце проживання заявника та дитини зареєстроване за межами Івано-Франківської міської територіальної громади , заявник зобов’язаний надати довідку з місця роботи одного з батьків у межах Івано-Франківської міської територіальної громади ;
  •  медична довідка, видана відповідно до статті 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, разом з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.
  • Реєстраційна картка
  • Чистий зошит в клітинку

Документи приймаються у папці.

Положення про автоматизовану систему “Е-садок” для реєстрації дітей до комунальних закладів дошкільної освіти Івано-Франківської міської територіальної громади Читата далі

Правила прийому у дитячий садок
Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу керівник ознайомлює батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб , які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

Відрахування дитини з дошкільного закладу може здійснюватись:

за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що включає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
Адміністрація ДНЗ повинна письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
Дошкільний навчальний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідні для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів. Харчування дітей у ДНЗ та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

вносити пропозиції щодо роботи з дітьми, організації додаткових послуг;
відвідувати заняття та інші навчально-виховні заходи;
заслуховувати звіти керівника про роботу навчального закладу.
Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, інформування батьків або осіб, що їх замінюють.

Перелік осіб,які мають право на пільги при влаштуванні дітей у ДНЗ:

Дітям,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (позачергово).
Дітям військовослужбовців (першочергово).
Дітям військовослужбовців військових прокуратур (першочергово).
Інформація, щодо влаштування дитини до дитячого закладу

Зареєструвати заяву на зарахування дитини в електронній реєстрації дітей в ДНЗ.
Медична довідка дитини з проходженням всіх спеціалістів певної форми (до вступу в ДНЗ).
Ксерокопія свідоцтва народження дитини.
Паспортні данні батьків дитини.
Заява батьків, що до влаштування дитини до дитячого закладу.
Батьки зобов’язуються обов’язково сплачувати в термін 3-5 днів кошти, за наданою квитанцією, за відвідування дитиною дитячого закладу.
Батьки мають право:

Батьки забов’язані:

вносити встановлену плату за утримання дитини в навчальному закладі до 20 числа поточного місяця;
своєчасно вносити платню за надання додаткових послуг, якщо такі мають місце;
віддавати і забирати дитину безпосередньо у вихователя, і обов”язково особисто, не передовіряючи її неповнолітнім особам;
приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності до санітарно-гігієнічних правил;
дотримуватись режиму роботи навчального закладу, приводити та забирати дитину вчасно;
своєчасно сповіщати вихователів про відсутність дитини у навчальному закладі і причини її відсутності;
у разі відсутності дитини більше 3-х днів надати довідку від лікаря про медичне обстеження і можливість відвідування нею дитячого колективу.
Коли приводите вранці дитину в садок, притисніть його (сердечко до сердечка) та спробуйте передати йому своє тепло. Материнська любов – кращий захист від всіх хвороб!

Порядок оплати за харчування дитини:

оплата вноситься в банк по квитанції до 20 числа за місяць на перед;
перерахування оплаченої квитанції з причин хвороби дитини здійснюється у наступному місяці;
батьки пред’являють оплачену квитанцію вихователю;
пільгова оплата за дошкільний заклад надається після подачі завідувачу дошкільного закладу відповідних документів на пільги. Перерахунок відбувається з моменту подачі документів;
у випадку відсутності дитини в дошкільному закладі батьки повинні прийти за квитанцією і заплатити її, повідомивши про це вихователя.