Узагальнені показники засвоєння дітьми

 вимог програми розвитку, навчання і виховання дітей

дошкільного віку «Соняшник» та освітніх ліній

Базового компонента дошкільної освіти

 у вересні 2010-2021 н.р.

Групи Освітні лінії
Особистість

дитини,

%

Дитина в

соціумі,

%

Дитина

в природному

довкіллі,

%

Дитина в світі

культури,

%

Дитина

в сенсоро-

пізнавальному

просторі,

%

Гра

дитини,

%

Мовлення дитини,

%

Ранній вік
Дзвіночок 63 50 49 54 70 64 51
Середні показники 63 50 49 54 70 64 51
Молодший дошкільний вік
Писанка 81 83 68 76 73 87 63
Гуцулочка 81 83 82 78 76 87 75
Ромашка 84 85 81 82 79 84 74
Середні

показники

82 83,6 77 76 76 86 70.7
Середній дошкільний вік
Рушничок 87 82 85 83 80 90 75
Смерічка 85 83 80 82 82 91 80
Соняшник 82 91 83 76 85 88 76
Середні

Показники

84,6 85 82 78 80 88 74
Старший дошкільний вік
Рушничок 92 87 83 92 90 92 80
Смерічка 72 90 81 91 89 85 80
Соняшник 91 83 84 93 92 91 77
Середні

показники

85,3 86.6 82.7 92 91 89.3 79,6
Середні

показники

по ЗДО

79 80 72 75 79 84 68

 

Висновок:

Виходячи з результатів діагностичного дослідження досягнень дітей за освітніми лініями БКДО, які наочно відображені в оцінних картках та узагальнені у відповідних таблицях і діаграмах, можна зробити наступні висновки: освітній процес спрямовано на основну мету – формування у дошкільників світогляду цілісного бачення навколишнього світу і самих себе, свого місця в природі та суспільстві.

Аналіз результатів педагогічного обстеження показав, що у більшості вихованців на високому, достатньому та середньому рівнях сформовані показники компетенцій за всіма освітніми лініями. Найнижчі показники належать освітнім лініям «Дитина в природному довкіллі», «Мовлення дитини».