Звіт керівника про роботу ЗДО у 2021-2022н.р.

Був збудований котельно-зварювальним заводом і розпочав функціонувати з 1 березня 1973 року на першому поверсі п´ятиповерхівки, як ясла-садок №23 63 котельно-зварювального заводу. Проектна потужність закладу була 4групи, був розрахований на 95 дітей. В 1982 році був добудований і на сьогодні фактична кількість груп – 10груп, в закладі виховується 300дітей.

З 01.01.2001 року переданий на баланс Івано-Франківської міської ради і починає функціонувати як дошкільний навчальний заклад (ясла- садок) № 15 «Гуцулочка». Станом на сьогодні в закладі функціонує 10 груп, з них 1 група для дітей ясельного віку і 9 груп для дітей від 3 до 6 років. В закладі виховується  290 дітей.

Заклад дошкільної освіти №15 „Гуцулочка” є навчальним закладом загального розвитку.

Установа діє згідно Статуту дошкільного закладу та Положення про дошкільний заклад.

На даний час ДНЗ структурно складається з 10 груп:

– одна група раннього віку;

– три група молодшого віку

– три група середнього віку

– три група старшого віку.

2 групи мають статус інклюзивних, оскільки вних в 2021 році виховувались 5 дітй з особливими освітніми потребами., на сьогодні залишились 2 діток з інклюзією.

Проектна потушнсть закладу розрахованва на 195 дітей

Кількість вихованців станом на 01.01.2022 року –300дітей

–         29 дітей у групі раннього віку

–        271дітей у дошкільних групах.

Життєдіяльність закладу забезпечують 57 працівників. Із них 28 технічний персонал і 29 педагогів здійснюють освітньо-виховну роботу.

Заклад дошкільної освіти №15 укомплектовано педагогічними та медичними кадрами, обслуговуючим персоналом на 98 %.

Аналіз складу педагогічних працівників

 • За кваліфікаційними категоріями наступний:
 • «спеціаліст вищої категорії» – 9 педагогів (31%);
 • «спеціаліст І категорії» – 5педагогів (17%);
 • педагогічне звання «вихователь -методист» – 6 педагів (21%).

Організація  освітнього процесу.

Створення умов для здійснення освітньо-виховної роботи з дітьми. Участь колективу в педагогічних конкурсах різних видів.

Розвиток і виховання дошкільнят у закладі здійснюється у краєзнавчо-народознавчому спрямуванні

Поєднавши етнографічне минуле з сучасними педагогічними технологіями творчий колектив закладу ґрунтує свою роботу на законодавчих та нормативно-правових документах:

 • Базовому компоненті дошкільної освіти;
 • Комплексній програмі розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку “Соняшник”
 • регіональній комплексній програмі розвитку , навчання та виховання дітей дошкільного віку Л.Калуської“Гуцулятко”

Інтер’єр та розвивальний простір закладу наповнений предметами побуту, іграшками, гуцульськими музичними інструментами, творами мистецтва, які дають змогу активізувати роботу з дошкільниками щодо пізнання своєї малої Батьківщини, розширюють ії знання про звичаї традиції народу, що живуть в Прикарпатті.

В дошкільному закладі створений та функціонує музей Гуцульської культури, в якому проводяться заняття з вихованцями садка. Його відвідують діти початкових класів 15 ліцею, гуртківці центру освітніх інновацій, студенти педагогічного коледжу та педагоги області.

Предметно-ігрове середовище в кожній віковій групі осучаснене й розвивальними іграшками, ігровими сюжетними модулями, спортивними комплексами та м’якими модулями, є динамічним і мобільним (пересувним).

Для забезпечення повноцінного розвитку дітей з особливими освітніми потребами в закладі створено безпечне середовище: пандус, куточки усамітнення, неслизька підлога, наявність ігрових комплексів – бізібордів для корекційно- розвиткових занять.

На базі закладу проводились різноманітні заходи етнографічного спрямування:

 • Всеукраїнський науково-методичний семінар «Етнопедагогічний контекст освітнього процесу в сучасному навчальному закладі України»,
 • Міжнародний науково-практичний семінар «Народні звичаї, традиції та обряди: етнорегіональний вимір у полікультурному просторі освіти»,
 • Міжрегіональному практичному семінарі методистів західного регіону,
 • обласному семінарі з проблеми “Залучення дітей дошкільного віку до мистецтва розпису гуцульського орнаменту на кераміці”.

Слід відзначити, що кращі напрацювання педагогів закладу відображенні в видрукованих посібниках за сприяння секретаря міської ради О.Савчук.

А саме:

– Л.Поліщук є співавтором методичного посібника, який має гриф Міністерства освіти та науки «Гуцульський орнамент на кераміці», автором альбомів для малювання з дітьми 5-го і 6-го року життя «Гуцульське диво» та «Візерунки із Карпат для хлопчиків та дівчат»;

– «Збірник навчально-методичних матеріалів з гуцульщинознавства для роботи з дітьми» за редакцією Л.Калуської та С.Головенко;

– посібники Л.Лисів «Гуцульська забавляночка»та «Гуцульська співаночка», якими послуговуються педагоги міста та області. Більше 100 примірників надіслано педагогам дошкільних закладів Донецького регіону для використання етнографічного матеріалу в роботі з дошкільнятами;

– «Гуцулятко» – збірник навчально – методичних матеріалів з гуцулознавства для роботи з дітьми дошкільного віку, за редакцією Л.Калуської, П.Лаврів, С.Головенко, спрямований на забезпечення ефективної взаємодії педагога з дітьми для реалізації завдань комплексної програми “Соняшник” та регіональної програми «Гуцулятко» для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення напрямків освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій в освітній процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом.

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Окрім програми «Соняшник», у дошкільному навчальному закладі впроваджуються парціальні програми

– Програма художньо-естетичного розвитку «Радість творчості» авт. О.П.Долинна;

– Програма з фізичного виховання «Казкова фізкультура» авт. М.М.Єфименко;

– Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності «Про себе треба знати, про себе треба дбати» авт. Л.В.Лохвицька;

– Навчальна програма образотворчого напряму «Чарівні пальчики», авт. О.А.Германюк.

З метою підвищення якості освітнього процесу в ЗДО використовуються інноваційні педагогічні технології, а саме:

Педагогічний працівник Інноваційна технологія Автор(и) технології
І.Деренюк Кольоровий світ паличок Кюізенера
Н.Дубіцька. Логічні блоки Дьєнєжа
І.Фуштей Використання схем-моделей для навчання дітей описових розповідей К.Крутій
Н.Паламаренко Використання мультимедійних технологій як засобу розвитку пізнавальної активності дошкільнят
О.Куляк Безмежний світ гри з «LEGO»

(від 2 до 6 років)

О.Рома,

В.Близнюк,

О.Борук

Л.Лисів         Музичне виховання дошкільнят за системою Карла Орфа

Належна увага в дошкільному закладі приділяється впровадженню інформаційно-комп’ютерних технологій в освітній процес. Так, вихователь–методист Федун Н.І провела практикуми для колег з теми «Застосування ІКТ в освітньому процесі ДНЗ», «Створення мультимедійних презентацій».

Для забезпечення виконання профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона-вірусом, і гострих респіраторних інфекцій педагоги часто працювали у дистанційному режимі з батьками та дітьми.

У віртуальному методичному кабінеті розміщено ряд консультацій, матеріали педагогічної ради, інформаційні матеріали для самоосвітної роботи, матеріали для роботи з дітьми та батьками, проведені відео уроки для дітей усіх вікових груп.

Головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому є моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах

Для ефективного всебічного вивчення розвитку компетенції кожної дитини в лютому-березні 2020 року було проведено діагностування дітей, яке дозволило визначити рівень показників компетенцій (знань, умінь і навичок) вихованців дошкільного закладу. Аналіз результатів педагогічного обстеження показав, що у більшості вихованців на високому, достатньому та середньому рівнях сформовані показники компетенцій за всіма освітніми лініями.

Працівники установи беруть активну участь у різних конкурсах так

 • вихователь Л.Поліщук стала переможцнм обласного конкурсу «Вихователь року» 2013 року
 • практичний психолог, С.Литвин – у міському етапі Всеукраїнського конкурсу авторських програм «Нові технології у новій школі» у номінації «Розвивальні програми», як співавтор розвивальної програми для дітей дошкільного віку «Медіакомпас»(2020)

Колектив закладу став переможцем :

– міського огляду – конкурсу із створення умов з охорони праці в закладі в 2018 році.;

-конкурсу «Різлвяна зірка»в 2020 році;

-конкурсу відеопривітань до дня міста «Територія моєї душі»

– конкурс «Родинна ялинкова прикраса»

– конкурс родинного фестивалю «Мереживо різдвяних колядок»

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня.

Впродовж 2021 навчального року педагогічний колектив брав участь у:

 • ІІ Всеукраїнському «занятті доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин», БО «БФ «Щаслива лапа» та провели заняття у 3 групах.

За участь в акції педагогічний колектив отримав електронний сертифікат учасника ІІ Всеукраїнського заняття доброти.

 • Акції від Галицького національного природного парку «Нагодуй пташину взимку»
 • Онлайн-акції з нагоди Дня вишиванки «Одягни вишиванку!»
 • Участь педагогів в акції «Шалений методичний місячник» від освітнього порталу «Всеосвіта»
 • участь в акції «П´ять картоплин»
 • участь в акції «Подаруй книжечку»
 • участь в акції «Допоможи святому Миколаю»
 • Працівниками закладу спільно з жіночою громадською організацією виготовили та передали волонтерами освячені вервички для воінів АТО
 • Педагоги та вихованці взяли участь у соціальному проекті «Правила поведінки в громадському транспорті»
 • Акція до Дня Незалежності «З Україною в серці»
 • Екорух «Місто квітів» та «Квітуча Галичина» за сприяння Оксани Савчук

Також долучалися до різноманітних флешмобів та організовували квести

Матеріально- технічна база закладу

Матеріально-технічна база ЗДО № 15 кожного року оновлюється за бюджетні та залучаються позабюджетні кошти

Упродовж 2020-2021 навчального року було реалізовано ряд проектів за програмою НЕФКО

 • були утеплено фасад, горище та цоколь приміщення;
 • повністю замінена система опалення ;
 • в 5 ігрових кімнатах встановлено «теплу підлогу»;
 • встановлено 10 піддашків при входах у заклад;
 • замінене перекриття даху над харчоблоком;
 • встановлено рекуператори в усіх приміщеннях закладу.

Завдяки цій програмі відчутна економія енергоносіїв та водночас покращився комфорт перебування дітей у закладі.

Працівники закладу спільно з батьківською громадою беруть участь у різноманітних конкурсах. Чотири рази поспіль стали переможцями в конкурсі проектів «Бюджет участі». Завдяки яким зробили ремонт та придбали обладнання до спортивної зали, оновили ігрове та фізкультурне обладнання на прогулянкових майданчиках,

Завдяки перемозі у конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування було здійснено ремонт санвузла закладу, пральні і коридору, оновлено технологічне обладнання харчоблоку, облаштовано приміщення музею гуцульської культури та мистецтва.

Залучення додаткових джерел фінансування та їх раціональне використання. Співпраця з благодійними організаціями та депутатським корпусом.

Завдяки підтримці депутата обласної ради І.Шевчука було відремонтовано ряд приміщень закладу, які цього потребували:

-музична зала;

-коридори одного з корпусів;

-роздягальні 3 груп;

-ремонт в приміщеннях 3 груп.

Активно залучались кошти депутатів міської ради:

Степан Руднянин – виділялись кошти на придбання міні- холодильника, стільчиків, посуду на харчоблок.

Віталій Мерінов посприяв у придбанні пральної машинки, спортивного обладнання.

На наше звернення до представників компанії «Альянс» було відремонтовано господарську будівлю, де було проведено воду та облаштовано санвузол для дітей та надано допомогу в облаштуванні додаткового входу до закладу під час карантину і облаштування пандуса.

Залучаємо до оновлення та модернізації закладу і кошти успішного підприємства «Інтелком».Завдяки співпраці з торговою маркою «Технок» вихованці закладу отримують першими найновіші іграшки від виробника. Коштом цього підприємства було частково відремонтовано харчоблок, прогулянкові павільйони, в яких замінено дахи та підлогу, оновлені альтанки на 4 майданчиках, відремонтовані сходові клітки, закуплено газонокосилку.

Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання.

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей. Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання.

Необхідно:

 • замінити зношене асфальтне покриття на території;
 • -здійснити ремонтні роботи 5 групових приміщень;
 • замінити систему водовідведення ;
 • ремонт даху;
 • провести комплекс робіт з пожежної безпеки;
 • продовжувати роботу з капітального ремонту прогулянкових павільйонів (дах, підлога);
 • ремонт огорожі території ДНЗ

Харчування

Від січня 2022 року в нашому закладі здійснюєтся харчування згідно до нових норм відповідно до Постанови №305. Укладено орієнтовне чотирьохтижневе меню, затверджені нові технологічні картки. Звичайно важко звикати до чогось нового, важко але вже на другому місяці впровадження розуміємо що вже поступово при сприяні батьків змінюються харчові звички та смаки дітей.

Приємно відзначити, що в нашому закладі працює надзвичайо компетентна сестра медична старша Двірник О.В., яка переймається харчуванням дітей , а також ділиться своіми напрацюваннями на сторінках всеукраїнського видання «Медична сестра дошкільного закладу»

На сьогоднішній день в закладі виховується 300 дітей .із них безкоштовно харчуються :

-8 дітей з малозабезпечених сімей ;

-15 дітей, батьки яких є учасниками АТО

-2 дитини, які мають інвалідність;

-2дитини, які навчаються в інклюзивних групах

-1 ВПО

Що в загальному становить 9.5 % від загальної чисельності.

50% відсотків вартості харчування оплачують :

-29 вихованців з багатодітних сімей,що становить 10 % від загальної чисельності

Важаю як досягнення – цетчасткове оновлення технологічного обладнання на харчоблоці завдяки перемозі у конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування і цього року ми змогли  придбати пароконвектомат, електром’ясорубку, холодильник з вмістимою морозилкою.

Звичайно хотілося ще придбати блендер, слайсер та інше

Сайт закладу

Інформування про роботу закладу здійснюється через сайт закладу, який функціонує більше 3 років та через сторінку в соціальній мережі фейсбук.

Розвиток закладу освіти можливий тільки за умови засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку. Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.