Звіт завідувача про роботу ДНЗ №15 «Гуцулочка» за 2020-2021н.р.

Звіт складений відповідно до вимог «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю», який затверджено Наказом МОН України від 23.03.2005 №178.

Метою звітування є подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Повна назва закладу: Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 15 «Гуцулочка» Івано-Франківської міської ради

Засновником і власником дошкільного закладу є територіальна громада в особі Івано-Франківської міської ради.

Юридична адреса дошкільного закладу : вул..Нова ,19 , тел..53-62-58

1.Загальна характеристика

Дошкільний навчальний заклад № 15»Гуцулочка2» розпочав функціонування у 1973 році.

Сьогодні – це сучасний заклад освіти пріоритетними завданнями діяльності якого є:

 • забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;
 • забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;
 • надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання дитини;
 • взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей;
 • впровадження інноваційної діяльності, новітніх технологій. Групові приміщення в основному забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення: дві музичні зали;  спортивна зала; методичний кабінет; медичний кабінет та ізолятор; кабінет сестри медичної з дієтхарчування; фізіотерапевтичний кабінет; психологічний та логопедичний кабінети;  прогулянкові майданчики для кожної вікової групи, спортивний майданчик.

2.  Нормативна база

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 • Конституція України;
 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України «Про дошкільну освіту»;
 • Закон «Про мови в Україні»;
 • Закон України «Про охорону дитинства» №2402-ІІІ від 26.04.2001 р.;
 • Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305);
 • Конвенція ООН про права дитини;
 • Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;
 • Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями. Наказ №930 від 06. 10.2010 р.;
 • «Планування роботи в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно- методичний лист МОНУ №1/9-455 від 03.07.2009 р.;
 • «Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно-методичний лист МОНУ №1/9-393 від 10.06.2009 р.;
 • Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах;
 • «Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок». Наказ МОНУ №509 від 11.09.2002 р.;
 • Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах»;
 • Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234);
 • Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446);
 • Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» – лист МОН молодь спорту України від 16.03. 2012 року №1/9-198;

Роботи в дошкільних навчальних закладах» – лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-456;

 • Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» – лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-454; • Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» – лист МОН України від 11.10.2017 №1/9-546, інших нормативно-правових актів. А також, відповідно до власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи дошкільного навчального закладу № 3.
3.Склад вихованців

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 195місць для дітей від 2 року до 6(7) років. У цьому році заклад відвідувало 300дітей, в тому числі дітей раннього віку – 30, дошкільного віку – 270,  Групи комплектуються переважно у червні – серпні.  Зросла наповнюваність груп дітей раннього віку.

У 2020-2021 навчальному році укомплектовано 10 вікових груп:

– одна ясельного віку – третього року життя;

– 3 групимолодшого віку – четвертого року життя;

– 3 групи середнього віку – п’ятого року життя;

– 3 групи старшого віку – шостого року життя.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи: 2 групи – з 10,5 годинним перебуванням дітей, 8 груп – з – 12 годинним режимом роботи

. Мовний режим – українська мова.

3. Кадрове забезпечення

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами (28 педагогів):

– завідувач – 1;

– вихователь-методист – 1;

– музичні керівники – 2;

– практичний психолог – 1;

– вихователі – 20;

-інструктор з фізкультури-1;

– керівник гуртка з англійської мови.=1

Педагоги закладу дошкільної освіти мають достатній рівень кваліфікації і професійної компетенції,що виражається в побудованій адекватній психофізичним і особистісним можливостям вихованців системі роботи. Вибудовані співпраці дорослих з дітьми  і дітей з однолітками на основі змістовного  міжособистісного діалогу, формуванні дитячої спільноти. Створені умови для самостійної, активної діяльності кожної дитини, взаємодії з сімєю на принципах партнерства з опорою на досягнення дитини.

Кадровий склад

З вищою педагогічною освітою -22

З базовою вищою педагогічною освітою-2

З середньо – спеціальною педагогічною освітою- 6

Віковий склад

20-30років-4

30-40 років-8

40-50 років-8

50-60 років-9

60- більше-1

Педагогічний стаж педагогічних працівників

Більше 30 років-9

20-30 років-4

10-20 років-10

5-10 років-1

до 5 років-5

 1. Реалізація освітнього процесу в ДНЗ №15 “Гуцулрчка”

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення напрямків освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій в освітній процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом.

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Освітній процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти України.

Окрім програми «Соняшник», у дошкільному навчальному закладі впроваджуються парціальні програми, за якими реалізуються освітні завдання інваріантивної частини навчального плану:

– Програма художньо-естетичного розвитку «Радість творчості» авт. О.П.Долинна;

– Програма з фізичного виховання «Казкова фізкультура» авт. М.М.Єфименко;

– Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності «Про себе треба знати, про себе треба дбати» авт. Л.В.Лохвицька;

– Навчальна програма образотворчого напряму «Чарівні пальчики», авт. О.А.Германюк.

Упродовж 2020 – 2021 навчального року педагогічний колектив плідно працював над вирішенням таких завдань:

 1. Забезпечення системної організації трудової діяльності дітей дошкільного віку як основу їхнього соціального розвитку. 2. Формування життєвої компетенції у дітей шляхом впровадження інноваційних форм роботи в художньо-мовленнєву та комунікативну діяльність.
 2. Удосконалення роботи з впровадження інноваційних технологій як засобу оптимізації спільної фізкультурно – оздоровчої роботи ДНЗ і родин.

Ці завдання спрямовано на реалізацію науково-методичної проблемної теми, над якою дошкільний заклад працює з 2018року, а саме : Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних стандартів, розвитку національно-свідомої, творчої, життєво компетентної особистості».

Комплексно здійснюється підхід до вирішення річних завдань:

Проведено  чотири  педагогічні ради , комплексні та тематичні вивчення з оформленням відповідних довідок, матеріалів до них.

Діяльність закладу висвітлено на сайті ЗДО.

Упродовж навчального року в закладі регулярно проводились семінар-практикум «Плекаймо особистість» під керівництвом  Федун Н.І.

Методичне об’єднання педагогів ДНЗ «Творчий педагог – творчі діти», керівник  Куляк О.С.

 • проведено тематичний день «Міжнародний день рідної мови» з переглядом «Свята рідної мови» у старшій дітей; зміст здоров’язбережувальної компетенції»; «Роль виховання в розвитку рухової активності дітей ра

Питання щодо організації безпеки життєдіяльності дітей розглядалися на виробничих нарадах. Так, у жовтні звітувала інструктор з фізкультури  Цапів А.Р.про аналіз фізичного обстеження дітей; про аналіз  харчування в ДНЗ  доповідала сестра медична  О.Двірник; у лютому  доповідала про заходи щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі

Консультації для педагогів «Безпека життєдіяльності: формуємо навички в дошкільників», «Навчання дітей дошкільного віку елементів баскетболу» Н.Федун

Належна увага в дошкільному закладі приділяється впровадженню інформаційно-комп’ютерних технологій в освітній процес. Так, вихователь Максимів Ю.Б. провела практикуми для колег з теми «Застосування ІКТ в освітньому процесі ДНЗ» , «Створення мультимедійних презентацій »

Для забезпечення виконання профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона-вірусом, і гострих респіраторних інфекцій  дошкільний заклад часто  працював у дистанційному режимі.

Так, в онлайн-режимі було проведено педагогічну раду з теми «Про результативність освітньої роботи з дошкільниками» та засідання методичного об’єднання педагогів ДНЗ з теми «Формування здоров’язбережувальної компетенції у дітей – спільна справа педагогів та батьків» .

У віртуальному методичному кабінеті розміщено ряд консультацій, матеріали педагогічної ради, інформаційні матеріали для самоосвітної роботи, матеріали для роботи з дітьми та батьками, проведені відео уроки для дітей усіх вікових груп.

Особливими успіхами у цьому напрямі відзначились Федун Н.І., Кульчицька Г.М. ПаламаренкоН.С., Куляк О.С.,Дідович Х.І.

Усі педагоги систематично працювали над удосконаленням своєї професійної майстерності, відвідували  міські  семінари, методичні об’єднання, вивчали досвід колег.

Цьогоріч пройшли курси підвищення кваліфікації при ОІППО -6 педагогів.Також отримали сертифікати про участь у вебінарах на платформах СУТО, Всесвіта, Генеза: Н.Федун, І.Фуштей, О.Перепечко, Г.Кульчицька, О.Петрик,С.Головенко,О.Куляк, Н. Паламаренко, Ю.Максимів, О.Чігур.

7.Гурткова робота в ДНЗ №15 “Гуцулрчка”

Упродовж 2020-2021 н. р. навчального року в закладі плідно працювали  гуртки  з розвитку дітей:

 • Фізкультурно-оздоровчого напрямку: «Казкова фізкультура», керівник Цапів А.Р.
 • Народознавчого напрямку: «Джерельце», керівник Куляк О., «Cтежинка народної творчості», керівник Шкварчук Г., «Писанкарство» , керівник О.Чігур

«Паперопластика»

 • Музично – естетичного напрямку: «Гуцульські музики», керівник Лисів Л.М.
8.Результативність роботи з дітьми

Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому.

Для ефективного всебічного вивчення розвитку компетенції кожної дитини в лютому-березні 2020 року було проведено діагностування дітей, яке дозволило визначити рівень показників компетенцій (знань, умінь і навичок) вихованців дошкільного закладу.

З метою проведення обстеження рівня компетенцій відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, вихователі оцінювали досягнення дітей кожної вікової групи за показниками (критеріями) всіх семи освітніх ліній («Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у світі природи», «Дитина у світі культури», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Гра дитини», «Мовлення дитини»)

Результати представлені в таблиці та діаграмах.

Таблиця

узагальнених показників засвоєння дітьми вимог програми розвитку дітей

дошкільного віку «Соняшник» та освітніх ліній

Базового компонента дошкільної освіти у вересні 2010-2021 н.р.

 

Групи Освітні лінії
Особистість

дитини,

%

Дитина в

соціумі,

%

Дитина

в природному

довкіллі,

%

Дитина в світі

культури,

%

Дитина

в сенсоро-

пізнавальному

просторі,

%

Гра

дитини,

%

Мовлення дитини,

%

Ранній вік
Дзвіночок 63 50 49 54 70 64 51
Середні показники 63 50 49 54 70 64 51
Молодший дошкільний вік
Писанка 81 83 68 76 73 87 63
Гуцулочка 81 83 82 78 76 87 75
Ромашка 84 85 81 82 79 84 74
Середні

показники

82 83,6 77 76 76 86 70.7
Середній дошкільний вік
Рушничок 87 82 85 83 80 90 75
Смерічка 85 83 80 82 82 91 80
Соняшник 82 91 83 76 85 88 76
Середні

показники

84,6 85 82 78 80 88 74
Старший дошкільний вік
Рушничок 92 87 83 92 90 92 80
Смерічка 72 90 81 91 89 85 80
Соняшник 91 83 84 93 92 91 77
Середні

показники

85,3 86.6 82.7 92 91 89.3 79,6
Середні

показники

по ЗДО

79 80 72 75 79 84 68

 Висновок:

Виходячи з результатів діагностичного дослідження досягнень дітей за освітніми лініями БКДО, які наочно відображені в оцінних картках та узагальнені у відповідних таблицях і діаграмах, можна зробити наступні висновки: освітній процес спрямовано на основну мету – формування у дошкільників світогляду цілісного бачення навколишнього світу і самих себе, свого місця в природі та суспільстві.

Аналіз результатів педагогічного обстеження показав, що у більшості вихованців на високому, достатньому та середньому рівнях сформовані показники компетенцій за всіма освітніми лініями. Найнижчі показники належать освітнім лініям «Дитина в природному довкіллі», «Мовлення дитини».

Резервом в роботі педагогічного колективу є:

 • впровадження дієвих форм взаємодії з батьками щодо наступності в організації пізнавально-розвивальної діяльності дошкільників:
 • оптимізація роботи з дітьми щодо розвитку мовлення;
 • організація розвивальної діяльності в групах відповідно до вікових можливостей дітей на основі компетентністного підходу, тобто спрямованості освітньо-виховного процесу на досягнення соціального закріпленого результату та дотримання принципу дитиноцентризму;
 • формування у дітей готовності до взаємодії з навколишнім світом, розвиток специфічних видів діяльності дошкільників, які є фундаментальними для дошкільного дитинства та визначають і забезпечують адаптацію дитини до нового соціального статусу – школяра;
 • оптимізація роботи щодо впровадження інноваційних та інформаційно-компютерних технологій для покращення показників рівня знань дітей.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

9.Підготовка дітей до навчанняв школі .

Обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання показало, що у дітей – випускників на достатньому рівні розвинуті психічні процеси, потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів. Наші вихованці мають достатній і середній рівень саморегуляції та самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді та відповіді однолітків.

У лютому-березні 2021 року було обстежено 87дітей. Встановлено загальний рівень шкільної готовності:

високий – 36%;

достатній – 38%;

середній – 20%;

низький – 6%.

Випускники нашого дошкільного навчального закладу мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

Аналіз вивчення стану роботи зі старшими дошкільниками дає можливість робити висновки, що велику увагу вихователі приділяли не лише формуванню спеціальних умінь, а й створювали для дітей умови по формуванню здатності емоційно реагувати на навколишній світ, міркувати, планувати власну діяльність, доводити розпочату справу до кінця, що в свою чергу є найважливішими чинниками у формуванні успішної навчальної діяльності.

Велика увага приділялася мовленнєвому розвитку дітей: під час організованих занять їх навчали основам грамоти, готували руку до письма через графічні завдання. Така планомірна і систематична робота зі старшими дошкільнятами дала позитивну динаміку у їх підготовці до майбутнього навчання в школі.

Хочеться відмітити за належну підготовку дітей до школи вихователів О.Рихлюк, Н.Дубіцьку, Г.Коржик, Л.Царькову, Г.Бугру,І.Павлюк та інших. Таким чином, у ДНЗ створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят.

 10.Співпраця ДНЗ №15 “Гуцулрчка”і ліцею №15

Велика увага в роботі закладу приділялася наступності дошкільної та початкової освіти.

У 2010 – 2021 навчальному році було укладено спільну угоду про співпрацю з загальноосвітньою школою № 15 в якій передбачено заходи, спрямовані на узгодженість питань щодо розвитку, навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу, організації спільно з ними освітнього процесу.

Складено та погоджено план роботи по забезпеченню наступності між дошкільною та початковою ланками освіти, яким передбачено:

– спільні заняття;

– відслідкування подальших досягнень випускників ДНЗ;

– взаємовідвідування уроків та занять;

– робота з батьківськими колективами;

– спільна робота психологів навчальних закладів Учителів школи та батьків запрошували у дошкільний заклад на День відкритих дверей «Дитячий садок як соціально-.

педагогічне середовище розвитку майбутніх першокласників» з переглядом занять у старших групах.

Педагоги дошкільного закладу також запросили вчителів до Методичної вітальні «Дошкільник напередодні шкільного життя», під час якої обговорили сучасний погляд на готовність до НУШ та розглянули основні моменти стосовно готовності дитини до шкільного навчання з огляду на концепцію НУШ та ті вимоги, які закладені в Державному стан¬дарті дошкільної освіти в Україні.

Інші заплановані заходи не були проведені через карантинні заходи в місті.

11. Соціальна активність дошкільного закладу.

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня.

Впродовж 2019-2020 навчального року педагогічний колектив брав участь у:

 • ІІ Всеукраїнському «занятті доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин», БО «БФ «Щаслива лапа» та провели заняття у 3 групах.

За участь в акції педагогічний колектив отримав електронний сертифікат учасника ІІ Всеукраїнського заняття доброти.

 • Онлайн-конкурсах «Мій домашній стадіон», Всеукраїнському спортивному святі серед дошкільнят «Веселі старти» від «Спорт для всіх »;
 • Онлайн-акції з нагоди Дня вишиванки «Одягни вишиванку !»
 • Участь педагогів в акції «Шалений методичний місячник» від освітнього порталу «Всеосвіта».
 1. Робота медичного персоналу.

Неможливо уявити дитячий заклад без медичної служби, яку у нас забезпечують сестра медична старша Двірник Оксана Василівна

Основними завданнями медичної служби є:

– постійний контроль за станом здоров’я дітей;

– здійснення контролю за організацією та якістю харчування;

– дотримання раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;

– контроль за дотримання санітарно-гігієнічних вимог;

– проведення санітарно-просвітницької роботи;

– медико-педагогічний контроль за станом фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ;

З огляду на події сьогодення (пандемія коронавірусу), медична служба отримала додаткове навантаження: щоранку проводиться температурний скринінг працівників закладу з обов’язковою фіксацією результатів, контролюється температурний скринінг в групах, який проводять вихователі що чотири години, забезпечується неухильний контроль за дотриманням всіх протиепідемічних норм (засоби індивідуального захисту, обробка рук та поверхонь антисептичними та дезінфікуючими засобами тощо).

Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо – профілактичної роботи кожного дня та організації харчування. Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей : групи раннього віку – 1 раз у місяць, садові групи – 1 раз у квартал всі виміри записані у антропометричному журналі та оформлені листки здоров’я усіх груп ДНЗ. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.

Систематично проводиться моніторинг захворюваності дітей в ДНЗ. На диспансерному обліку знаходяться 112 дітей.

Одним з найважливіших завдань медичної служби є постійний контроль за станом здоров’я дітей, аналіз захворюваності проводиться щомісячно, в кінці року підбиваються підсумки.

Проведений аналіз за 2020 рік показав, що рівень захворюваності зменшився на 4,4%. Так, в 2020 році дошкільниками пропущено через хворобу 913 днів, що на 2557 днів менше, ніж в 2019 році. Однією дитиною в середньому пропущено через хворобу 4,7 днів. Такі показники пояснюються довготривалим карантином (березень-вересень) та зменшенням кількості дітей через адаптивний карантин.

Слід відмітити, що порівняно з 2019 роком в 2020 році зменшився показник простудних захворювань на 4,4%. А відсоток інфекційних захворювань залишився на тому ж рівні, що і в 2019 році, зафіксовано 16 випадків вітряної віспи.

В закладі постійно проводяться профілактичні заходи задля зниження рівня захворюваності вихованців:

– контроль за станом здоров’я дітей;

– ретельний ранковий фільтр;

– активний руховий режим;

– система загартування;

– профілактичні бесіди з батьками щодо здорового способу життя.

Постійна увага адміністрації закладу та медичної служби приділяється організації раціонального харчування та збалансованості раціону вихованців, що є основним чинником для підвищення імунітету дитячого організму, зміцнення здоров’я, нормального росту і розвитку.

 

Медичною службою закладу та Держспоживслужбою  Івано-Франківськлї  міської ради систематично проводиться моніторинг виконання норм та вартості харчування Аналіз виконання норм харчування за 2020 рік показав, що в цілому харчування дітей в ДНЗ здійснювалося наближено до норм, було раціональним, збалансованим, різноманітним. На 100% виконано норми з масла вершкового, хліба, олії, яєць, картоплі, борошна круп, сиру твердого,сиру кисломолочного, кондитерських виробів, м’яса, риби. В порівнянні з 2019 роком збільшився обсяг виконання норм молока на 17% (ясла), 10,1% (сад), овочів – 10% (ясла), , фруктів свіжих – 6% (ясла).

На сьогоднішній момент ми ставимо собі першочергове завдання: привести у відповідність показники виконання норм харчування до показників вартості харчування. Питання виконання норм знаходиться на постійному контролі.

Всі сім’ї, які підпадають під будь-які пільги, надали відповідні документи. Загальна кількість дітей пільгових категорій в ДНЗ – 23, із них:

– діти із багатодітних сімей – 7;

– діти із сімей учасників бойових дій (учасників АТО) – 8;

– діти, із малозабезпечених родин – 6;

– діти з числа внутрішньо переміщених осіб – 2.

Щодня ведеться облік дітей пільгових категорій.

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців.

В закладі працює інструктор з фізкультури Рєзнік Я.О. Систематично проводяться: фізкультурні заняття, щоденні прогулянки, організовується активний руховий режим, проводяться фізкультурні свята та розваги, розроблена система загартування, починаючи з раннього віку дітям прищеплюються культурно-гігієнічні навички, проводяться заняття та бесіди валеологічного змісту.

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із сестрою медичною по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на свіжому повітрі.

Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками санітарний стан ДНЗ контролюється Держпродспоживслужбою.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд, проводиться обстеження в баклабораторії.

Також у ДНЗ проводиться санітарно-просвітницька робота, зокрема проведені бесіди з вихователями з тем: «ГРВІ і його профілактика», “Раціональне харчування дітей”, “Адаптація дитини до ДНЗ”, “Загартування влітку природними чинниками (сонце, повітря, вода)”, «Особиста гігієна дітей дошкільного віку та прищеплення культурно-гігієнічних навичок», «Вітряна віспа у дітей», «Профілактика дитячого травматизму», «Педикульоз та його профілактика», «Профілактика

дитячого травматизму», «Педикульоз та його профілактика», «Профілактика гострих кишкових інфекцій», Виступи на виробничій нараді з теми: «Про результати медико-педагогічного контролю», «Про аналіз медичного огляду дітей закладу вузькими спеціалістами», «Про виконання норм харчування в ДНЗ за вересень – листопад 2019 року», «Про стан роботи щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму».

З помічниками вихователів ДНЗ проведено бесіди з тем:

«Правила миття столового посуду», «Профілактика гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь», «Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ», «Правила миття іграшок».

З батьками проведено просвітницьку роботу з тем:

«Обережно-дифтерія. Спеціальна профілактика АКДП вакциною», «Анаптація дитини до ДНЗ», «Належний режим та харчування дитини в домашніх умовах», «Профілактика травматизму у дітей», “Правила миття дитячих іграшок”. Також виготовлені санбюлетні на теми: «Профілактика гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь», «Профілактика скарлатини у дітей», «Щеплення єдиний оберіг», «Педикульоз та його профілактика», “Обережно грип”.

13. Організація харчування у ДНЗ.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», N 202/165, 26.02.2013, Наказу «Про затвердження змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

Відповідальною особою за організацію харчування дітей в ДНЗ є сестра медична з дієтхарчування Двірник О.В.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби – корекція харчування.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Сестра медична веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку та своєчасність проходження медоглядів працівниками закладу.

Харчування для дітей ясельноїгрупи складає 24 грн., а для дітей дошкільних груп29 грн за одне відвідування( 60 відсотків від вартості харчування сплачують батьки)

Питанню якісного харчування постійно приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється завідувачем ДНЗ, а також  з перевірки якості харчування дітей в ДНЗ: голова Шкварчук Г.І.., члени: Дубіцька Н.Д.., Федун Н.І., Дунаєвська О.. Періодичність контролю – 1 раз на тиждень. Зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролю за організацією харчування. У ДНЗ організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз їх стану проводиться обов’язково в присутності сестри медичної з дієтхарчування.

Періодичний контроль проводять працівники міської ради та методист з дошкільного  виховання Недовиконання норм харчування пояснюється постійним подорожчанням цін на продукти харчування.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

– безкоштовно:

 • діти з малозабезпечених сімей – 3 дітей
 • діти-інваліди та діти сироти-4 дітей
 • діти, батьки яких учасники і АТО – 17 дітей

– 50% від загальної суми:

багатодітні родини – 37 дітей.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

14.Організація роботи з сім’ями вихованців.

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції.

Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

– анкетування;

– батьківські збори;

– індивідуальні та групові консультації;

– участь у святах;

– дні відкритих дверей.

У кожній групі з початком навчального року було оформлено батьківські кутки, однак через карантинні обмеження робота з батьками здійснювалась дистанційно.

15. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5 -річного віку та обліку дітей у мікрорайоні.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 року №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», за дошкільним закладом закріплено територію для ведення обліку дітей, які не охоплені, з певних причин, дошкільною освітою. На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату», інструктивно – методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені заходи , які включають: – соціально−педагогічний патронат сімей, які мають дітей 5−6річного віку, які не відвідують дошкільний заклад; – роз’яснення нормативних документів та ознайомлення з роботою закладу щодо охоплення дітей дошкільною освітою, – робота консультпункту з надання консультацій за запитом. Відповідно до наказу по ДНЗ «Про організацію соціально-педагогічного патронату сімей, діти яких з певних причин не відвідують ДНЗ» № 45 від 08.08. 2019р. призначено відповідальну особу за проведення обліку дітей віком від 0 до 6 років вихователя-методиста Федун Н.І. В закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним навчальним закладом. Членами робочої групи складено списки дітей дошкільного віку на підставі обходу по закріпленим вулицям. Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність дітей, неохоплених дошкільною освітою.

16. Управлінська діяльність завідувачем ДНЗ

Безпосереднє керівництво ДНЗ здійснює Департамент освіти та науки

До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

 • Рада ДНЗ ( голова Дубюіцька Н.Д.).;
 • Профспілковий комітет (голова Двірник О.В.).);
 • Батьківські комітети груп;
 • Педагогічна рада;
 • Загальні збори батьків та членів трудового колективу.

Упродовж 2020–2021 навчального року активно працювала Рада Закладу.

Батьківські комітети груп вели активну роботу, щодо залучення позабюджетних коштів для проведення ремонтних робіт в закладі, організовували участь батьків в облаштуванні ігрових майданчиків, групових кімнат. Засідання Батьківського комітету закладу проводились регулярно.

17.. Система роботи щодо захисту дитини.

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

– Конституція України;

– Конвенції ООН про права дитини;

– Законом України «Про охорону дитинства».

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2020 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ №15. Практичним психологом  Литвин С.В.. розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної підтримки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота, щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту. Протягом року сім’ям надавались консультації вихователями, вихователями-методистами та сестрами медичними.

Мікроклімат сімей позитивний, неблагополучних та родин, що потребують допомоги немає.

18. Система роботи закладу щодо попередження травматизму.

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

Педагогами всіх вікових груп були проведені тематичні консультації, проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності.

Для проведення роботи з дітьми з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках».

На нарадах при завідувачу ДНЗ постійно розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та сестер медичних.

У закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться інструктажі з техніки безпеки.

Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі можна вважати достатньою.

19. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я працівників.

У Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ДНЗ №15 , яким надається додаткова відпустка до від 3 до 7 календарних днів окремим категоріям працюючих. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листкам непрацездатності, педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення згідно діючого законодавства (ст. 57 Закон України «Про освіту»).

У Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (моральне заохочення).

У дошкільному навчальному закладі всі працівнки сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, що є невід’ємною складовою успішного управління закладом.

20. Проведення роботи по зверненню громадян.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 3 проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За вересень – травень 2020-2021 навчального року кількість усних звернень склала 44, із них 32 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад і 2 щодо працевлаштування, 10 у зв’язку з карантином. За ініціативи завідувача на особистому прийомі було 6 батьків, які мали заборгованість по оплаті за харчування. Порушені питання розглянуті, надані відповіді . Письмові звернення відсутні.

21. Робота по зміцненню матеріально – технічної бази ДНЗ.

За 2021-2022 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів, благодійних внесків батьків та спонсорської допомоги була зміцнена матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу. Матеріальна та матеріально – навчальна база в дошкільному закладі задовільна. Природне та штучне освітлення відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Теплопостачання та водопостачання проточною холодною водою здійснюється централізовано, подача гарячої води здійснюється через водонагрівачі. Харчоблок 90 % укомплектований та забезпечений технологічним та холодильним обладнанням. Створено умови для прання дитячої білизни.

Протягом травня-серпня силами працівників закладу проведено роботу по підготовці до літнього оздоровчого періоду, здійснено благоустрій території дошкільного закладу, проведено генеральні прибирання усіх групових кімнат та службових приміщень.

Звіт

про обіг бюджетних коштів

ДНЗ №15 «Гуцулочка» за  2020рік

№з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
(місцевий бюджет, освітня субвенція) (депутатські кошти, бюджет розвитку)
2111 Заробітна плата 6777,0 6777,0
2120 Нарахування на заробітну плату  

 

2210 Предмети, матеріали, обладнання

та інвентар

Миючі засоби 39090.0 39090.0
Фарби 8159.22 8159.22
*
*

*
2230 Продукти харчування 477045,67 477045,67
*продукти харчування
* послуги по гарячому харчуванню
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
*
*
*
2271 Оплата теплопостачання 422791,25 422791,25
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 62012,17 62012,17
2273 Оплата електроенергії 95462,86 95462,86
2274 Оплата природного газу
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 115000 15000-депутатські100000-бюджет участі
3132 Капітальний ремонт закладів освіти
Всього   1226338.17 1111338.17

115000

 

При дошкільному навчальному закладі працює Благодійний фонд організація «Гуцулочка» Очолює фонд Лугова О.І..

    ЗВІТ    
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
ДНЗ №15 за  2020 рік      
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги

Використано коштів

за рахунок отриманих коштів натуральна форма
Благодійні внески від батьків 19.580.00 0,00
карнизи 770.40
Будівельні роботи 8572.63
Діалектричні рукавиці 170,.0
Світильник 310.0
двері 6012.2
Всього: 19580.00   15835.23  
         
         
         

 

Голова БФ                                     О.Лугова

 

Упродовж 2020-2021 навчального року був реалізований ряд  проектів за програмою НЕФКО

Були утеплено фасад, горище та цоколь приміщення

Повністю замінена система опалення

\в 5 ігрових кімнатах встановлено «теплу підлогу»

-встановлено 10 піддашків при входах у заклад

-замінене перекриття даху над харчоблоком\

Працівники закладу спільно з батьківською громадою беруть участь у різних проектах.Вже четвертий раз поспіль стали переможцями в конкурсі проектів «Бюджет участі».Завдяки якому отримали 100 тис. на ігрове обладнання на прогулянкові майданчики.

Завдяки проекту співфінансування було виділено 40 тис. з міського бюджету та 17200 грн.з благодійного фонду «Гуцулочка» для придбання технологічного обладнання на кухню

Завдяки підтримці депутата обласної ради І.Шевчука  було виділено 300тис. на ремонт 3 групових приміщень.

Активно залучались кошти депутатів міської ради.:

С.Руднянин -5 тис. на придбання  міні- холодильника;

Періодично надає допомогу в проведенні ремонтних робіт депутат Палійчук С.

Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання.

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей. Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання.

Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку. Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей.

Ми сподіваємося, що представлений матеріал дозволить вам сьогодні і надалі об’єктивно оцінити діяльність, мене як керівника і діяльність всього нашого дошкільного навчального закладу. ,

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.