Звіт завідувача про роботу ДНЗ №15 “Гуцулочка”за 2019-2020 н.р.

1. Звіт завідувача дошкільного навчального закладу №15 “Гуцулочка
Івано-Франківської міської ради”  за 2019-2020 навчальний рік
Головенко С.І.. перед педагогічним колективом та громадськістю 17.06.2020 року.
2. Наказ Міністерства освіти і науки України № 178 від 23 березня 2005 р. та «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».
Мета:

Подальше утвердження відкритої та демокритичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.
Порядок денний:
1. Звіт завідувача ДНЗ «Про роботу дошкільного навчального закладу № 15«Гуцулочка у 2019/2020 навчальному році»:
2. Відповіді завідувача ДНЗ на запитання.
3. Обговорення звіту завідувача ДНЗ.
5. Прийняття рішення загальних зборів
1.Загальна характеристика

Дошкільний навчальний заклад № 15»Гуцулочка2» розпочав функціонування у 1973 році.

Сьогодні – це сучасний заклад освіти пріоритетними завданнями діяльності якого є:

 • забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;
 • забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання;
 • надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання дитини;
 • взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей;
 • впровадження інноваційної діяльності, новітніх технологій. Групові приміщення в основному забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення: дві музичні зали;  спортивна зала; методичний кабінет; медичний кабінет та ізолятор; кабінет сестри медичної з дієтхарчування; фізіотерапевтичний кабінет; психологічний та логопедичний кабінети;  прогулянкові майданчики для кожної вікової групи, спортивний майданчик.

2. Склад вихованців

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 195місць для дітей від 2 року до 6(7) років. У цьому році заклад відвідувало 315 дітей, в тому числі дітей раннього віку – 30, дошкільного віку – 285,  Групи комплектуються переважно у червні – серпні.  Зросла наповнюваність груп дітей раннього віку.

У 2019-2020 навчальному році укомплектовано 10 вікових груп:

– одна ясельного віку – третього року життя;

– 3 групимолодшого віку – четвертого року життя;

– 3 групи середнього віку – п’ятого року життя;

– 3 групи старшого віку – шостого року життя.

Заклад працює за 5-денним режимом роботи: 2 групи – з 10,5 годинним перебуванням дітей, 8 груп – з – 12 годинним режимом роботи. Мовний режим – українська мова.

3. Кадрове забезпечення

Дошкільний заклад 100 % укомплектований педагогічним та обслуговуючим персоналом відповідно до Типових штатних нормативів. Кількість штатних одиниць – 61 педагогічних працівників – 30 медичних – 1  є діловод, обслуговуючого персоналу -31

Вік педпрацівників

Кількість %
20-30 років 4 13
30-40 років 8 27
40-50 років 8 27
50-60 років 9 30
60 та більше 1 3
Освіта
Освіта Кількість %
Вища 22 73
Вища базова 2 7
Середня спеціальна 6  

20

Педагогічний стаж роботи
Педагогічний стаж Кількість %
до 5 років 5 17
від 5 до 10 років 1 3
від 10 до 20 років 10 31
від 20 до 30 років 4 14
30 років і більше 9 30
Кваліфікаційний рівень педагогів
Категорія Кількість %
вища 10 33.4
І категорія 3 10
ІІ категорія 4 13.4
спеціаліст 13 43.4
педагогічне звання 8 26.7

3 вихователям присвоєно педагогічне звання «Вихователь – методист»,

Слід відмітити, що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання. У цьому році підвищили свою кваліфікацію при інституті післядипломної педагогічної освіти – 3педагогів: С.Литвин, Н.ПаламаренкоШкварчук Г.І.

Упродовж навчального року було атестовано 6 педагогів: підтвердили відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям «спеціаліст вищої категорії» Федун Н.І., Зарицька Н.Б..; встановлено «спеціаліст першої категорії» Паламаренко Н.С., . встановлено «спеціаліст другої категорії Дубіцькій Н.Д.,Максимів Ю .Б.., присвоєно., педагогічне звання “вихователь-методист” вихователю Шкварчук Г.І.

 

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також, проведена підписка на періодичні видання: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практичний психолог. Дитячий садок», «Методична скарбничка вихователя», «Музичний керівник дошкільного закладу», хоча не мали змогу підписати такі періодичні видання, як «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Дитячий садок», «Дитячий садок. Управління», «Дошкільний навчальний заклад на дошкільний заклад».

Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. У цілому робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.

4. Нормативна база

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 • Конституція України;
 • Закон України «Про освіту»;
 • Закон України «Про дошкільну освіту»;
 • Закон «Про мови в Україні»;
 • Закон України «Про охорону дитинства» №2402-ІІІ від 26.04.2001 р.;
 • Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305);
 • Конвенція ООН про права дитини;
 • Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;
 • Положення про атестацію педагогічних кадрів України зі змінами та доповненнями. Наказ №930 від 06. 10.2010 р.;
 • «Планування роботи в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно- методичний лист МОНУ №1/9-455 від 03.07.2009 р.;
 • «Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі». Інструктивно-методичний лист МОНУ №1/9-393 від 10.06.2009 р.;
 • Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах;
 • «Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок». Наказ МОНУ №509 від 11.09.2002 р.;
 • Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах»;
 • Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234);
 • Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446);
 • Інструктивно-методичних рекомендацій «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» – лист МОН молодь спорту України від 16.03. 2012 року №1/9-198;
 • Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах» – лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-456;
 • Інструктивно-методичні рекомендації «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» – лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-454; • Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» – лист МОН України від 11.10.2017 №1/9-546, інших нормативно-правових актів. А також, відповідно до власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи дошкільного навчального закладу № 3.
5. Реалізація освітнього процесу в ДНЗ №15 “Гуцулрчка”

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення напрямків освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій в освітній процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданнями, сучасним дидактичним матеріалом.

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Освітній процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти України.

Окрім програми «Соняшник», у дошкільному навчальному закладі впроваджуються парціальні програми, за якими реалізуються освітні завдання інваріантивної частини навчального плану:

– Програма художньо-естетичного розвитку «Радість творчості» авт. О.П.Долинна;

– Програма з фізичного виховання «Казкова фізкультура» авт. М.М.Єфименко;

– Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності «Про себе треба знати, про себе треба дбати» авт. Л.В.Лохвицька;

– Навчальна програма образотворчого напряму «Чарівні пальчики», авт. О.А.Германюк.

Упродовж 2019 – 2020 навчального року педагогічний колектив плідно працював над вирішенням таких завдань:

 1. Забезпечення системної організації трудової діяльності дітей дошкільного віку як основу їхнього соціального розвитку. 2. Формування життєвої компетенції у дітей шляхом впровадження інноваційних форм роботи в художньо-мовленнєву та комунікативну діяльність.
 2. Удосконалення роботи з впровадження інноваційних технологій як засобу оптимізації спільної фізкультурно – оздоровчої роботи ДНЗ і родин.

Ці завдання спрямовано на реалізацію науково-методичної проблемної теми, над якою дошкільний заклад працює з 2018року, а саме : Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних стандартів, розвитку національно-свідомої, творчої, життєво компетентної особистості».

Комплексно здійснюється підхід до вирішення річних завдань:

Проведено:

– чотири  педагогічні ради

, комплексні та тематичні вивчення з оформленням відповідних довідок, матеріалів до них.

– повний цикл консультацій для вихователів з оформленням папки з їх друкованим змістом для самостійного опрацювання.

– систематично організовуються тематичні виставки робіт дітей та батьків, оформлення стендів, стінгазет.

– діяльність закладу висвітлено на сайті ЗДО.

Упродовж навчального року в закладі регулярно проводились семінар-практикум «Плекаймо особистість» під керівництвом  Федун Н.І.

університет педагогічної майстерності, керівник  Л.Поліщук

, методичне об’єднання педагогів ДНЗ «Творчий педагог – творчі діти», керівник Андрющенко М.Г.

У дошкільному віці закладаються основи трудової діяльності та культури праці. Тому вкрай необхідно, щоб усі дорослі, які в цей час пе¬ребувають поруч із дитиною, демонстрували повагу до праці, працьовитість, заохочували малюка до оволодіння трудовими навичками і давали можливість їх проявити.

З метою реалізації напрямку «Забезпечення системної організації трудової діяльності дітей дошкільного віку як основу їхнього соціального розвитку» в закладі проведено:

а/ педагогічна рада з теми «Формування духовно-розвиненої патріотично налаштованої та працелюбної особистості – пріоритетне завдання сьогодення» під час якої розглянуто питання «Стан освітнього процесу з організації трудової діяльності дітей», «Робота дошкільнят на ділянці в осінній період» (з досвіду роботи); «Формування базових якостей особистості під час догляду за мешканцями живого куточка» (з досвіду роботи).

У формі «Педагогічного рингу» було організовано ділову гру з теми «Основні складові трудової діяльності дошкільників», під час якої вихователь-методист  Н.Федун активізувала знання педагогів з питань трудового виховання, використовуючи інтерактивні вправи «Теоретична розминка», «Асоціативний ряд» «Дуель капітанів» – «мозковий штурм», «Педагогічний театр», «Практична робота вихователя» – «робота в групах». Гра спонукала педагогів до творчого самовираження, сприяла підвищенню рівня професійної майстерності з питань організації трудової діяльності дітей дошкільного віку.

б/ засідання семінару – практикуму з теми «Трудове виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема сучасності», керівник Поліщук Л.І.з розглядом питань «Створення умов для трудової діяльності», «Праця – ефективний засіб формування предметно-практичної компетенції дошкільників», «

в/ консультації з тем «Організація праці дітей на ділянці дошкільного закладу», «Створення умов для реалізації трудового виховання дітей у дитячому садку»

г/ фотовиставка на сайті дошкільного закладу «Грядки на підвіконні» Об’єднанню батьків і педагогів для реалізації цього важливого завдання сприяє спільна проектна діяль¬ність. Саме тому у нашому дошкільному закладі стартував проєкт з теми «Хто трудитися любить, того доля голубить».

Метою проєктної діяльності є привернути увагу дітей, їхніх батьків і педагогів до трудової діяльності. Залучати батьків до активної участі в освітньому процесі.

Формувати у вихованців елементарні трудові навички, бажання трудитися, у педагогів — вміння застосовувати сучасний підхід до трудового виховання, у батьків — прагнення залучати дітей до посильної праці.

Завдання, які ми поставили перед собою:

 • Формувати уявлення дітей про роль праці в житті людини.
 • Ознайомлювати дошкільників з розмаїттям світу професій.
 • Формувати елементарні трудові навички.
 • Організувати спільну діяльність дітей і батьків.
 • Підвищити рівень знань батьків та педагогів щодо організації трудового виховання.

Педагоги всіх груп долучаються до участі у проекті та залучають батьків до реалізації завдань щодо створення умов для трудового виховання дітей. Так, у більшості груп придбано та доповнено необхідний інвентар для праці у природі, господарсько – побутової діяльності.

У куточках для батьків розміщувалися інформативні матеріали та поради стосовно формування у дітей самостійності, відповідальності за доручену справу, бажання працювати і підтримувати порядок як вдома, так і в садку, і в місті, і, в цілому, на усій нашій планеті.

Справжньою окрасою садка стала фотовиставка «Працюємо залюбки», яку підготували педагоги, фотографуючи різноманітні моменти трудової діяльності своїх вихованців.

Сподіваємося, що результатом тісної співпраці у проектній діяльності батьків та педагогів стане стійкий інтерес наших вихованців до трудової діяльності, посильної праці, повага до людей праці, бережне відношення до результатів не тільки своєї праці, а й праці інших.

Для вирішення питання «Формування життєвої компетенції у дітей шляхом впровадження інноваційних форм роботи в художньо-мовленнєву та комунікативну діяльність» в ДНЗ було проведено:

 • педагогічну раду з теми «Формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дошкільників – одне з пріоритетних завдань підготовки дітей до НУШ»
 • Засідання методичного об’єднання педагогів з теми «Формування комунікативної компетенції. Методи інтерактивної взаємодії», де було висвітлено питання: «Завдання та показники комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей», «Забезпечення ефективної діалогової взаємодії з дошкільниками». Проведено «Методичну мозаїку» з питання «Використання інтерактивних технологій в розвитку мовлення дітей дошкільного віку», під час якої педагоги продемонстрували використання таких інтерактивних технологій, як «коментоване навчання» , «мозаїка» , «асоціативна квітка» , «метод багатоканальної діяльності» , інтерактивна гра «День народження»
 • засідання семінару-практикуму з теми «Формуємо мовленнєву компетенцію дошкільників через розвиток зв’язного мовлення» організувала Н.Федун.. У практичній частині учасники мали змогу переглянути інтегроване заняття з пріоритетом художньо-мовленнєвих завдань з теми «На лісовій галявині» з дітьми старшого дошкільного віку групи «Дзвіночок» вихователя Зарицької Н.Б.яка продемонструвала методику «коментоване малювання», використала ряд мовленнєвих вправ, ІКТ під час слухання української народної казки «Заєць та їжак» за мотивами твору І.Франка.
 • засідання Університету педагогічної майстерності, керівник Поліщук Л.І.. з теми «Актуальні проблеми формування та розвитку мовлення дітей дошкільного віку», під час якого педагоги ознайомили присутніх з інноваційними технологіями : – технологія сторітелінгу – навчання складання розповіді; – «шість капелюхів» та «кубування» – сучасні технології навчання на заняттях з художньої літератури. Дискусійну арену «Розвиток мовлення: розв’язуємо актуальні проблеми» організувала для присутніх вихователь Паламаренко Н.С.
 • проведено ряд консультацій, таких як: «Система планування освітньої роботи з розвитку мовлення дітей дошкільного віку», «Спілкуємося з дитиною правильно», «Прийоми розвитку зв’язного мовлення дітей, про які мають знати педагоги», «Навчання дітей складанню описових розповідей», «Налагоджуємо спілкування без насилля або як навчити малят безконфліктного спілкування»
 • організовано колективний перегляд дидактичних мовленнєвих ігор з елементами образотворчості у середній групі «Бджілка» вихователя Поліщук Л.І.
 • проведено тематичний день «Міжнародний день рідної мови» з переглядом «Свята рідної мови» у старшій групі «Писанка»», вихователь Петрик О.П.

З метою реалізації напрямку «Удосконалення роботи з впровадження інноваційних технологій як засобу оптимізації спільної фізкультурно – оздоровчої роботи ДНЗ і родин» в закладі проведено:

А/ Педагогічну раду з теми «Основні пріоритетні напрями освітньої роботи у 2019-2020 навчальному році» під час якої розглянуто питання «Ефективність оздоровчої роботи, проведеної у літній період. Готовність закладу до нового навчального року»; «Адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного закладу»

Б/ Засідання семінару – практикуму (керівник Цапів А.Р.з теми «Сучасні тенденції формування здоров’язбережувальної компетенції дошкільнят» розглядом питань «Передумови збереження здоров’я дітей; зміст здоров’язбережувальної компетенції»; «Роль виховання в розвитку рухової активності дітей ра

В/ Методичне об’єднання педагогів дошкільного закладу, керівник  Андрющенко М.Г. з теми «Формування здоров’язбережувальної компетенції у дітей – спільна справа батьків та педагогів», під час якого було розглянуто питання: «Оздоровлення дітей разом з батьками»; «Правильна постава: що необхідно знати батькам і педагогам»

Г/ Питання щодо організації безпеки життєдіяльності дітей розглядалися на виробничих нарадах. Так, у жовтні звітувала інструктор з фізкультури  Цапів А.Р.про аналіз фізичного обстеження дітей; про аналіз  харчування в ДНЗ  доповідала сестра медична  О.Двірник; у лютому  доповідала про заходи щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі

Д/Консультації для педагогів «Безпека життєдіяльності: формуємо навички в дошкільників», «Навчання дітей дошкільного віку елементів баскетболу» Н.Федун

Е/ Колективний перегляд розваги з формування навичок безпеки життєдіяльності вихователя старшої групи «Писанка» М.Андрющенко

Є/ Спортивні свята і розваги «Щоб усі були здорові», «Здоровим зростай, про хвороби не знай», «Бережи здоров’я змалку», «Із спортом дружи, здоров’я бережи» тощо.

Ж/ Батьківські збори «Створюємо безпечний простір для малят», «Дошкільна освіта – фундамент навчальної діяльності дитини» з розглядом питань: • Безпека дошкільників – турбота дорослих (круглий стіл); • Оздоровлення дітей влітку (рекомендації)

З/ Під час дистанційної роботи педагоги залучали батьків та вихованців до участі в акціях «Мій домашній стадіон», «Веселі старти» від «Спорт для всіх

Належна увага в дошкільному закладі приділяється впровадженню інформаційно-комп’ютерних технологій в освітній процес. Так, на засіданні Університету педагогічної майстерності, керівник  Поліщук Л. з теми «Застосування ІКТ в освітньому процесі ДНЗ» розглядалися питання «Комп’ютер для дошкільників: забаганка чи потреба часу», «Ознайомлення з цифрами та складом числа за допомогою мультимедійних засобів навчання і прийомів мнемотехніки», «Розширюємо можливості спілкування з батьками: електронні засоби інформування»

Керівник Університету  Поліщук Л. провела тестування «Медіаосвіта дітей дошкільного віку».

Усі педагоги систематично працювали над удосконаленням своєї професійної майстерності, відвідували  міські  семінари, методичні об’єднання, вивчали досвід колег.

 

Гурткова робота

Упродовж 2019-2020 н. р. навчального року в закладі плідно працювали 13 гуртків з розвитку творчих здібностей дітей:

 • Фізкультурно-оздоровчого напрямку: «Казкова фізкультура», керівник Цапів А.Р.
 • Народознавчого напрямку: «Джерельце», керівник Куляк О., «Cтежинка народної творчості», керівник Шкварчук Г., «Писанкарство» , керівник О.Чігур
 • Художньо – естетичного напрямку «Гуцульський розпис», керівник ГПоліщук Л.І..

«Паперопластика»

 • • Музично – естетичного напрямку: «Гуцульські музики», керівник Лисів Л.М.

Для забезпечення виконання профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона-вірусом, і гострих респіраторних інфекцій з 12 березня дошкільний заклад працював у дистанційному режимі.

Так, в онлайн-режимі було проведено педагогічну раду з теми «Про результативність освітньої роботи з дошкільниками» та засідання методичного об’єднання педагогів ДНЗ з теми «Формування здоров’язбережувальної компетенції у дітей – спільна справа педагогів та батьків» .

У віртуальному методичному кабінеті розміщено ряд консультацій, матеріали педагогічної ради, інформаційні матеріали для самоосвітної роботи, матеріали для роботи з дітьми та батьками, проведені відео уроки для дітей усіх вікових груп.

Особливими успіхами у цьому напрямі відзначились ПаламаренкоН.С., Куляк О.С.,Дідович Х.І.

Результативність роботи з дітьми

Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому.

Для ефективного всебічного вивчення розвитку компетенції кожної дитини в лютому-березні 2020 року було проведено діагностування дітей, яке дозволило визначити рівень показників компетенцій (знань, умінь і навичок) вихованців дошкільного закладу.

З метою проведення обстеження рівня компетенцій відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, вихователі оцінювали досягнення дітей кожної вікової групи за показниками (критеріями) всіх семи освітніх ліній («Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у світі природи», «Дитина у світі культури», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Гра дитини», «Мовлення дитини»)

Результати представлені в таблиці та діаграмах.

Таблиця

узагальнених показників засвоєння дітьми вимог програми розвитку дітей

дошкільного віку «Соняшник» та освітніх ліній

Базового компонента дошкільної освіти у вересні 2019-2020 н.р.

 

Групи Освітні лінії
Особистість

дитини,

%

Дитина в

соціумі,

%

Дитина

в природному

довкіллі,

%

Дитина в світі

культури,

%

Дитина

в сенсоро-

пізнавальному

просторі,

%

Гра

дитини,

%

Мовлення дитини,

%

Ранній вік
Дзвіночок 63 50 49 54 70 64 51
Середні показники 63 50 49 54 70 64 51
Молодший дошкільний вік
Калинка 81 83 68 76 73 87 63
Бджілка 81 83 82 78 76 87 75
Віночок 84 85 81 82 79 84 74
Середні

показники

82 83,6 77 76 76 86 70.7
Середній дошкільний вік
Рушничок 87 82 85 83 80 90 75
Смерічка 85 83 80 82 82 91 80
Соняшник 82 91 83 76 85 88 76
Середні

показники

84,6 85 82 78 80 88 74
Старший дошкільний вік
Писанка 92 87 83 92 90 92 80
Гуцулочка 72 90 81 91 89 85 80
Ромашка 91 83 84 93 92 91 77
Середні

показники

85,3 86.6 82.7 92 91 89.3 79,6
Середні

показники

по ЗДО

79 80 72 75 79 84 68

 

Висновок:

Виходячи з результатів діагностичного дослідження досягнень дітей за освітніми лініями БКДО, які наочно відображені в оцінних картках та узагальнені у відповідних таблицях і діаграмах, можна зробити наступні висновки: освітній процес спрямовано на основну мету – формування у дошкільників світогляду цілісного бачення навколишнього світу і самих себе, свого місця в природі та суспільстві.

Аналіз результатів педагогічного обстеження показав, що у більшості вихованців на високому, достатньому та середньому рівнях сформовані показники компетенцій за всіма освітніми лініями. Найнижчі показники належать освітнім лініям «Дитина в природному довкіллі», «Мовлення дитини».

Резервом в роботі педагогічного колективу є:

 • впровадження дієвих форм взаємодії з батьками щодо наступності в організації пізнавально-розвивальної діяльності дошкільників:
 • оптимізація роботи з дітьми щодо розвитку мовлення;
 • організація розвивальної діяльності в групах відповідно до вікових можливостей дітей на основі компетентністного підходу, тобто спрямованості освітньо-виховного процесу на досягнення соціального закріпленого результату та дотримання принципу дитиноцентризму;
 • формування у дітей готовності до взаємодії з навколишнім світом, розвиток специфічних видів діяльності дошкільників, які є фундаментальними для дошкільного дитинства та визначають і забезпечують адаптацію дитини до нового соціального статусу – школяра;
 • оптимізація роботи щодо впровадження інноваційних та інформаційно-компютерних технологій для покращення показників рівня знань дітей.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Підготовка дітей до навчання в школі.

Обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання показало, що у дітей – випускників на достатньому рівні розвинуті психічні процеси, потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів. Наші вихованці мають достатній і середній рівень саморегуляції та самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді та відповіді однолітків.

У лютому-березні 2020 року було обстежено 89дітей. Встановлено загальний рівень шкільної готовності:

високий – 31%;

достатній – 35%;

середній – 29%;

низький – 5%.

Випускники нашого дошкільного навчального закладу мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

Аналіз вивчення стану роботи зі старшими дошкільниками дає можливість робити висновки, що велику увагу вихователі приділяли не лише формуванню спеціальних умінь, а й створювали для дітей умови по формуванню здатності емоційно реагувати на навколишній світ, міркувати, планувати власну діяльність, доводити розпочату справу до кінця, що в свою чергу є найважливішими чинниками у формуванні успішної навчальної діяльності.

Велика увага приділялася мовленнєвому розвитку дітей: під час організованих занять їх навчали основам грамоти, готували руку до письма через графічні завдання. Така планомірна і систематична робота зі старшими дошкільнятами дала позитивну динаміку у їх підготовці до майбутнього навчання в школі.

Хочеться відмітити за належну підготовку дітей до школи вихователів О.Петрик, О.Чігур О.П.,Зарицьку Н.Б..Назарук М.В.. та інших. Таким чином, у ДНЗ створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят.

Співпраця з ЗОШ

Велика увага в роботі закладу приділялася наступності дошкільної та початкової освіти.

У 2019 – 2020 навчальному році було укладено спільну угоду про співпрацю з Костопільською загальноосвітньою школою № 15 в якій передбачено заходи, спрямовані на узгодженість питань щодо розвитку, навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу, організації спільно з ними освітнього процесу.

Складено та погоджено план роботи по забезпеченню наступності між дошкільною та початковою ланками освіти, яким передбачено:

– спільні заняття;

– відслідкування подальших досягнень випускників ДНЗ;

– взаємовідвідування уроків та занять;

– робота з батьківськими колективами;

– спільна робота психологів навчальних закладів Учителів школи та батьків запрошували у дошкільний заклад на День відкритих дверей «Дитячий садок як соціально-.

педагогічне середовище розвитку майбутніх першокласників» з переглядом занять у старших групах.

Впродовж року вихователі старших груп водили дітей на екскурсії до школи: у класні приміщення, спортивну залу, по території школи та до шкільної бібліотеки. Вчителі початкової ланки запросили педагогів нашого дошкільного закладу на методичне об’єднання з теми «Компетентнісно-діяльнісний підхід в освітньому процесі початкової школи в умовах нової української школи», яке відбулося 29 жовтня 2019 року. Від дошкільного закладу на заході були присутні вихователі  Зарицька Н.Б. та вихователь-методист  Кульчицька Г.М. яка виступила на методичному об’єднанні з питання «Наступність дошкільної і початкової освіти в умовах НУШ»

Вихователі старших груп  Перепечко О.Б.. відвідали уроки у вчителів  Дегідь Г.І. урок з предмету «Я досліджую світ» та Яцьків М.І.урок у 1 класі з математики.

10 січня на базі нашого дошкільного закладу проведено спільний семінар з елементами тренінгу з теми «На порозі до школи» про взаємозв’язок дитячого садка, сім’ї та школи у формуванні готовності дитини до шкільного життя в умовах НУШ. На заході були присутні вчителі, які набиратимуть школярів у 2020 році. Цікаві завдання запропонувала для присутніх практичний психолог Сніжана Литвинз використання вправ для розвитку пам’яті, мислення, уяви.

Також вчителі початкової школи були присутні на Дні відкритих дверей у дошкільному закладі – 21 січня з теми «Готовність дитини до школи: формуємо комунікативну компетентність» з переглядом занять з формування мовленнєвої компетенції у старших групах

Майстер-клас для батьків та педагогів з теми «Логопедична корекційна робота з дошкільниками» презентувала  Кедик М.М., вчитель-логопед.

Педагоги дошкільного закладу також запросили вчителів до Методичної вітальні «Дошкільник напередодні шкільного життя», під час якої обговорили сучасний погляд на готовність до НУШ та розглянули основні моменти стосовно готовності дитини до шкільного навчання з огляду на концепцію НУШ та ті вимоги, які закладені в Державному стан¬дарті дошкільної освіти в Україні.

На батьківських зборах вихователі старших груп надали батькам рекомендації з питання «Готуємося до ролі батьків школяра» , а вчителі початкових класів ЗОШ № 15ознайомили батьків з програмою першого класу та розповіли, які риси характеру слід розвивати у дітей для того, щоб їм було легше навчатись в умовах Нової української школи.

6. Соціальна активність дошкільного закладу.

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня.

Впродовж 2019-2020 навчального року педагогічний колектив брав участь у:

 • ІІ Всеукраїнському «занятті доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин», БО «БФ «Щаслива лапа» та провели заняття у 3 групах. Заняття було поведено з тем: «Подбаємо про здоров’я наших чотирилапих друзів» у старшій групі «Барвінок» , вихователь Андрощук В.П; «Котику сіренький» у старшій групі «Яблунька», вихователь Чорна Н.В; «Котяча родина» у середній групі «Капітошка», вихователь Тимошина О.М; «Вони живуть поряд із нами” у старшій групі «Веселка», вихователь Захарова О.М; «Тварини – наші друзі” у старшій групі «Дубок», вихователь Онищук С.Л; «Брати наші менші» у старшій групі «Дзвіночок», вихователь Хилюк В.М; «На світі бракує для всіх доброти, бо є безпритульні собаки й коти» у середній групі «Бджілка», вихователь Пилипенко Л.В.; «Будиночок для котиків» у молодшій групі «Калинка», вихователь Пилипенко Л.В.; «Чому є безпритульні тварини?» у різновіковій групі «Колосок», вихователь Бурба Ю.Г.; «Домашні улюбленці » у старшій групі «Ромашка», вихователь Борей Ю.О.

За участь в акції педагогічний колектив отримав електронний сертифікат учасника ІІ Всеукраїнського заняття доброти.

 • Онлайн-конкурсах «Мій домашній стадіон», Всеукраїнському спортивному святі серед дошкільнят «Веселі старти» від «Спорт для всіх »;
 • Онлайн-акції з нагоди Дня вишиванки «Одягни вишиванку !»
 • Участь педагогів в акції «Шалений методичний місячник» від освітнього порталу «Всеосвіта».

 7. Робота медичного персоналу.

На достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють сестра  медична старша Двірник О.В.

Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо – профілактичної роботи кожного дня та організації харчування. Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей : групи раннього віку – 1 раз у місяць, садові групи – 1 раз у квартал всі виміри записані у антропометричному журналі та оформлені листки здоров’я усіх груп ДНЗ. Проводиться огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.

Систематично проводиться моніторинг захворюваності дітей в ДНЗ. На диспансерному обліку знаходяться 143 дитини з них:

 • Опорно –рухові захворювання – 17 дітей;
 • Серцево-судинні – 38 дітей;
 • Неврологічні – 59 дітей;
 • Хірургічні захворювання – 2 дітей;
 • Очні хвороби – 6 дітей;
 • Дерматологічні – 4 дитина;
 • Частохворіючі – 11 дітей;
 • Урологічні – 3 дітей;
 • Лор захворювання – 11 дітей;
 • Стоматологічні – 6 дітей;
 • Відставання у вазі – 11 дітей;
 • Відставання у фізичному розвитку – 4 дитини;
 • Надмірна вага – 2 дітей.

 

Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із сестрою медичною по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізичного виховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на свіжому повітрі.

Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками санітарний стан ДНЗ контролюється Держпродспоживслужбою.

Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний огляд, проводиться обстеження в баклабораторії.

Також у ДНЗ проводиться санітарно-просвітницька робота, зокрема проведені бесіди з вихователями з тем: «ГРВІ і його профілактика», “Раціональне харчування дітей”, “Адаптація дитини до ДНЗ”, “Загартування влітку природними чинниками (сонце, повітря, вода)”, «Особиста гігієна дітей дошкільного віку та прищеплення культурно-гігієнічних навичок», «Вітряна віспа у дітей», «Профілактика дитячого травматизму», «Педикульоз та його профілактика», «Профілактика гострих кишкових інфекцій», Виступи на виробничій нараді з теми: «Про результати медико-педагогічного контролю», «Про аналіз медичного огляду дітей закладу вузькими спеціалістами», «Про виконання норм харчування в ДНЗ за вересень – листопад 2019 року», «Про стан роботи щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму».

З помічниками вихователів ДНЗ проведено бесіди з тем:

«Правила миття столового посуду», «Профілактика гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь», «Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ», «Правила миття іграшок».

З батьками проведено просвітницьку роботу з тем:

«Обережно-дифтерія. Спеціальна профілактика АКДП вакциною», «Анаптація дитини до ДНЗ», «Належний режим та харчування дитини в домашніх умовах», «Профілактика травматизму у дітей», “Правила миття дитячих іграшок”. Також виготовлені санбюлетні на теми: «Профілактика гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь», «Профілактика скарлатини у дітей», «Щеплення єдиний оберіг», «Педикульоз та його профілактика», “Обережно грип”.

8. Організація харчування у ДНЗ.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», N 202/165, 26.02.2013, Наказу «Про затвердження змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

Відповідальною особою за організацію харчування дітей в ДНЗ є сестра медична з дієтхарчування Двірник О.В.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється сестрою медичною в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби – корекція харчування.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Сестра медична веде документацію щодо харчування дітей, разом з завідувачем та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку та своєчасність проходження медоглядів працівниками закладу.

Харчування для дітей ясельноїгрупи складає 16 грн., а для дітей дошкільних груп =20 грн за одне відвідування( 60 відсотків від вартості харчування сплачують батьки)

Питанню якісного харчування постійно приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється завідувачем ДНЗ, а також  з перевірки якості харчування дітей в ДНЗ: голова Шкварчук Г.І.., члени: Андрусишин М.І., Федун Н.І., Дунаєвська . Періодичність контролю – 1 раз на тиждень. Зауваження та відмітки про їх усунення фіксуються в картах контролю за організацією харчування. У ДНЗ організований контроль за якістю продуктів харчування, що надходять. Прийом продуктів від постачальників, аналіз їх стану проводиться обов’язково в присутності сестри медичної з дієтхарчування.

Періодичний контроль проводять працівники міської ради та методист з дошкільного  виховання департаменту освіти та науки  Чмелик Л.І.

Харчування в ДНЗ наближене до раціонального і здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню, яке складено на зимовий, весняний, літній та осінній періоди року, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування.    Аналіз харчування за  2019 рік

п/п

Перелік

продуктів

Норма за   рік Різниця (+ – ) Різниця у %
1 м’ясо 2836,56 -184,08 -6,49
2 риба 1261,25 -572,9 -45,42
3 масло 594,37 -25,23 -4,24
4 олія 256,58 -11,59 -4,52
5 молоко 11585,0 +401,42 +3,46
6 сметана 281,49 -10,73 -3,81
7 сир кисломол. 1293,83 -151,71 -11,73
8 сир твердий 141,83 -141,83 -100
9 яйця 14074 -2265 -16,1
10 мука 709,13 -175,34 -24,73
11 крупи 1282,96 +272,23 +21,22
12 цукор 1293,83 +25,81 +1,99
13 томат 58,47 +2,07 +3,54
14 картопля 5424,2 -492,3 -9,08
15 овочі 6615,27 -1995,8 -30,17
16 хліб 3410,39 -232,36 -6,81
17 сіль 139,65 +2,29 +1,64
18 чай 5,85 -0,37 -6,32
19 сік 2002,96 -1110,0 -55,42
20 фрукти свіжі 2804 -1382,1 -49,29

Недовиконання норм харчування пояснюється постійним подорожчанням цін на продукти харчування.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

– безкоштовно:

 • діти з малозабезпечених сімей – 37 дітей в т.ч. діти-інваліди та діти сироти.
 • діти, батьки яких загинули в зоні АТО – 1дитина.
 • діти, батьки яких на даний час перебувають в зоні АТО- 3 дітей.

– 50% від загальної суми:

багатодітні родини – 67 дітей. Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

9. Організація роботи з сім’ями вихованців.

Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції.

Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці:

– анкетування;

– батьківські збори;

– індивідуальні та групові консультації;

– участь у святах;

– дні відкритих дверей.

У кожній групі з початком навчального року було оформлено батьківські куточки, в яких постійно змінювався інформаційний матеріал.

Спільно з батьками практикувалися дні відкритих дверей, батьки постійно мали змогу тримати на контролі харчування дітей, в кожній групі, кожен день вивішується меню, яке зберігається протягом місяця.

У цьому році батьки активно відвідували усі свята, причому їхні пропозиції та побажання щодо сценарію обов’язково враховувались. Участь у спільних святах, участь в конкурсах та виставках закладу, днів відкритих дверей сприяла зацікавленості батьків до роботи з їх дітьми у дошкільному закладі. Все це сприяло створенню довірливих взаємовідносин між родинами вихованців та педагогами. Передбачається участь батьків у ремонті приміщення, і, зважаючи на досвід минулих років, сподіваємось також на Вашу активну участь.

10. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5 -річного віку та обліку дітей у мікрорайоні.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 року №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», за дошкільним закладом закріплено територію для ведення обліку дітей, які не охоплені, з певних причин, дошкільною освітою. На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 –811 «Про здійснення соціально – педагогічного патронату», інструктивно – методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352, від 04.10.2007 р., № 1/9 – 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені заходи , які включають: – соціально−педагогічний патронат сімей, які мають дітей 5−6річного віку, які не відвідують дошкільний заклад; – роз’яснення нормативних документів та ознайомлення з роботою закладу щодо охоплення дітей дошкільною освітою, – робота консультпункту з надання консультацій за запитом. Відповідно до наказу по ДНЗ «Про організацію соціально-педагогічного патронату сімей, діти яких з певних причин не відвідують ДНЗ» № 45 від 08.08. 2016р. призначено відповідальну особу за проведення обліку дітей віком від 0 до 6 років вихователя-методиста Спічак Г.О. В закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним навчальним закладом. Членами робочої групи складено списки дітей дошкільного віку на підставі обходу по закріпленим вулицям. Педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність дітей, неохоплених дошкільною освітою. Загальна кількість дітей — 375: з них відвідують консультпункт при дошкільному закладі – 197 , що становить 53%; охоплені позашкільною освітою – 19 що становить 5% , охоплено іншими формами здобуття дошкільної освіти – 159 дітей, що становить 42% 11. Управлінська діяльність завідувачем ДНЗ

11. Управлінська діяльність завідувачем ДНЗ

Безпосереднє керівництво ДНЗ здійснює Департамент освіти та науки

До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять:

 • Рада ДНЗ ( голова Дубюіцьк Н.Д..;
 • Профспілковий комітет (голова Баховська В.П.);
 • Батьківські комітети груп;
 • Педагогічна рада;
 • Загальні збори батьків та членів трудового колективу.

Упродовж 2019-2020 навчального року активно працювала Рада Закладу.

Батьківські комітети груп вели активну роботу, щодо залучення позабюджетних коштів для проведення ремонтних робіт в закладі, організовували участь батьків в облаштуванні ігрових майданчиків, групових кімнат. Засідання Батьківського комітету закладу проводились регулярно.

12. Система роботи щодо захисту дитини.

Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:

– Конституція України;

– Конвенції ООН про права дитини;

– Законом України «Про охорону дитинства».

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2019 року було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ №15. Практичним психологом  Литвин С.В.. розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, сімей, діти яких потребують соціальної підтримки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота, щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту. Протягом року сім’ям надавались консультації вихователями, вихователями-методистами та сестрами медичними.

Мікроклімат сімей позитивний, неблагополучних та родин, що потребують допомоги немає.

13. Система роботи закладу щодо попередження травматизму.

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально – виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

Педагогами всіх вікових груп були проведені тематичні консультації, проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності.

Для проведення роботи з дітьми з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки дорослих щодо безпеки і захисту дітей», «Надання першої допомоги при нещасних випадках».

На нарадах при завідувачу ДНЗ постійно розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та сестер медичних.

У закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться інструктажі з техніки безпеки.

Для працівників розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі можна вважати достатньою.

14. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я працівників.

У Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ДНЗ №3 , яким надається додаткова відпустка до від 3 до 7 календарних днів окремим категоріям працюючих. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листкам непрацездатності, педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення згідно діючого законодавства (ст. 57 Закон України «Про освіту»).

У Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (моральне заохочення).

У дошкільному навчальному закладі всі працівнки сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, що є невід’ємною складовою успішного управління закладом.

15. Проведення роботи по зверненню громадян.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 3 проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За вересень – травень 2019-2020 навчального року кількість усних звернень склала 51, із них 32 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад і 9 щодо працевлаштування, 10 у зв’язку з карантином. За ініціативи завідувача на особистому прийомі було 6 батьків, які мали заборгованість по оплаті за харчування. Порушені питання розглянуті, надані відповіді . Письмові звернення відсутні.

16. Робота по зміцненню матеріально – технічної бази ДНЗ.

За 2019-2020 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів, благодійних внесків батьків та спонсорської допомоги була зміцнена матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу. Матеріальна та матеріально – навчальна база в дошкільному закладі задовільна. Природне та штучне освітлення відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Теплопостачання та водопостачання проточною холодною водою здійснюється централізовано, подача гарячої води здійснюється через водонагрівачі. Харчоблок 92 % укомплектований та забезпечений технологічним та холодильним обладнанням. Створено умови для прання дитячої білизни.

Протягом травня-серпня силами працівників закладу проведено роботу по підготовці до літнього оздоровчого періоду, здійснено благоустрій території дошкільного закладу, проведено генеральні прибирання усіх групових кімнат та службових приміщень.

За бюджетні кошти міської ради придбано: матеріали, медикаменти та обладнання за 2019 рік

Найменування Сума, грн
Продукти харчування:

загальний фонд

спеціальний фонд

539400,0

6054300.0

670300.0

Медикаменти 2700

– фарба на суму 5000 грн. для фарбування групових приміщень тощо.

– смола (300 грн.) для фарбування фундаменту.

За благодійні внески батьків у заклад придбано:

– група «Сонечко» – телевізор – 4000 грн., диван для куточка усамітнення – 4000, іграшки, канцтовари – 1500 грн, всього 9500 грн.;

– група «Берізка» – іграшки – 2000 грн., канцтовари – 2500 грн., всього 4500 грн;

– група «Дзвіночок»- тюль 600 грн., лавка в роздягальню – 700 грн, фарба – 1500грн, канцтовари- 500 грн. , всього 3600 грн;

– група «Калинка – килим – 5000 грн, іграшки – 1200 грн, канцтовари- 2000 грн. інвентар для праці – 700 грн, інвентар для прибирання – 700 грн, всього – 9600;

– група «Веселка» – іграшки – 560 грн., канцтовари – 4075 грн., килимок – 640 грн., дзеркало – 300 грн, інвентар для праці 360 грн., кришки для унітазів – 219 грн, розкладна драбина – 690 грн, тюль – 130 грн, гойдалка – 160 грн, навчальний матеріал – 576 грн., ремонт – 266 грн., всього 7976 грн;

– група «Барвінок» – килим – 4800 тис. грн., , всього 4800 грн;

– група «Бджілка» – канцтовари – 2000 грн., іграшки- 2000 грн., поновили дитячі шафи – 12000 грн. , всього 16000 грн;

– група «Капітошка»- акваріум – 500грн. канцтовари – 1000 грн., іграшки- 1000 грн, всього – 2500 грн.;

– група «Колосок»- кухня – 3000 грн., канцтовари – 1000 грн., іграшки- 1500 грн, всього 5500 грн;

– група «Ромашка»- картина – 3000 грн., канцтовари – 1200 грн., іграшки- 1500 грн всього 5700 грн;

– група «Вишенька» -накидки на подушки– 1000, куточок природи – 700, меблі дитячі – 5000 грн., всього 6700 грн;

– група «Дубок» – канцтовари- 900 грн., тюль – 1300 грн, фарба – 2500 грн., всього 4200 грн;

– група «Яблунька» – диван в куточок усамітнення – 800 грн, тюль – 1200 грн, розкладна драбина – 865 грн, всього 2865 грн;

– група «Ягідка» – канцтовари, іграшки- 2500 грн.;

– група «Суничка» – іграшки, дидактичний матеріал – 4000 грн, канцтовари- 2000 грн., килимок – 600 грн. , плафони – 1600 грн., всього 8200 грн.

Всього: 94 141 грн.

При дошкільному навчальному закладі працює Благодійний фонд організація «Гуцулочка» Очолює фонд Лугова О.І.. Основними напрямами діяльності Організації є: • створення умов для комфортного перебування дітей у дошкільних навчальних закладах, із застосуванням енергозберігаючих технологій; • пропагування серед громадськості національних родинних технологій; • сприяння розвитку освіти, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту та туризму; • пропагування серед громадськості гуманістичних ідей сучасної освіти на засадах демократизму; • сприяння створенню сучасних умов організації навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів

Упродовж 2019-2020 навчального року був реалізований ряд  проектів за програмою НЕФКО

Були утеплено фасад, горище та цоколь приміщення

Повністю замінена система опалення

\в 5 ігрових кімнатах встановлено «теплу підлогу»

-встановлено 10 піддашків при входах у заклад

-замінене перекриття даху над харчоблоком\

Працівники закладу спільно з батьківською громадою беруть участь у різних проектах.Вже четвертий раз поспіль стали переможцями в конкурсі проектів «Бюджет участі».Завдяки якому отримали 100 тис. на ігрове обладнання на прогулянкові майданчики.

Завдяки проекту співфінансування було виділено 20 тис. з міського бюджету та 8 572.83 грн.з благодійного фонду «Гуцулочка» на ремонт санвузла.

Завдяки підтримці депутата обласної ради І.Шевчука  було виділено 300тис. на ремонт музичної зали.

Активно залучались кошти депутатів міської ради.:

С.Руднянин -5 тис. на придбання 20 стільчиків;

-_ В.Мерінов -15 тис. на придбання пральної машинки

Періодично надає допомогу в проведенні незначних робіт

Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання.

Я вдячна батькам, які допомагають нам у проведенні ремонтних робіт у групах та на території закладу, створюють затишок та комфорт для дітей. Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою досить нові завдання.

Розвиток закладу освіти можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення власної перспективи розвитку. Головним є те, що дошкільний заклад прагне бути тим місцем, де діти завжди можуть фізично розвиватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, товаришувати, весело і щасливо жити.

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати педагогам закладу, обслуговуючому персоналу, батькам вихованців за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей.

Ми сподіваємося, що представлений матеріал дозволить вам сьогодні і надалі об’єктивно оцінити діяльність, мене як керівника і діяльність всього нашого дошкільного навчального закладу. ,

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.