Звіт керівника  про роботу ДНЗ№15 «Гуцулочка» за 2018-2019н.р.

 

                                                       29.08.2019 рік

 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Головними завданнями мого звіту, як засобу  інформування громадськості є:  – Підвищення відкритості дошкільного закладу;

 • Задоволення інформаційної потреби різних груп користувачів: це і батьки, і педагоги, і засоби масової інформації, та органи влади;
 • Створення інформаційного забезпечення ринку освітніх послуг в   ДНЗ;
 • Залучення ресурсу «довіри і підтримки» до дошкільного навчального закладу.

Заклад дошкільної освіти №15 „Гуцулочка ” є навчальним закладом загального розвитку.

Установа діє згідно Статуту дошкільного закладу та Положення про дошкільний заклад.

На даний час ДНЗ структурно складається з 10 груп:

– одна група раннього віку;

– три група молодшого віку

– три група середнього віку

– три група старшого віку.

Кількість дітей станом на 29.08.2019року –301дитина

–         27 дітей у групі раннього віку

–         274 дітей у  дошкільних групах.

ДНЗ розрахований на 10 груп

Діти зараховуються до закладу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Украіни від 13 вересн 2017 року № 684 «Порядок обліку дітей та учнів» та згідно Положення  про порядок загальної міської електроної реєстрації дітей до поступлення в ДНЗ м.Івано-Франківська» №579-20т від 31.01.2012 року.та рішення Івано-Франківської міської ради від 06.06.2013 року № 1101-36

По пільговій черзі зараховані діти :

-в ясельну групу Боєчко Анну

В молодші групи

-Канюка Маргарита;

-Худяк Юрій;

-Незгода Іван;

-Фрик Демян.

Кадровий склад дошкільного закладу включає в себе:

– 20 вихователів ;

– 3 музичних керівники ;

– 2 медичні сестри ;

– практичний психолог;

– 11 помічників вихователя;

– 1 завгосп ;

– 3 кухарі;

– 1 інструктор з фізкультур;

-1 практичний психолог;

-керівник гуртка з англійської мови.

-2тасистенти вихователя

 1. АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Забезпечення кадрами та створення умов для професійного росту

Дошкільний навчальний заклад № 15  укомплектовано педагогічними та медичними кадрами, обслуговуючим персоналом на  98 %. На вакансії  1.0  ставки  асистента вихователя .

Аналіз складу педагогічних працівників

за   кваліфікаційними категоріями наступний:

–      «спеціаліст вищої категорії» –  9 педагогів (42%);

– «спеціаліст І категорії» –  2 педагогів ( 4%);

-«спеціаліст ІІ категорії» –   5 педагог;  19%

– «спеціаліст» –  2 педагоги (4%);

– педагогічне звання « вихователь -методист» – 7 педагогів (19%)..

Забезпечення якості виконання Базового компонента дошкільної освіти

Управлінські заходи у 2018-2019н.р. були спрямовані на створення оптимальних комфортних умов для перебування дітей раннього та дошкільного віку і здійснення комплексного безперервного навчання та виховання кожного дошкільника.

Планування роботи ДНЗ № 15 здійснювалося відповідно до Інструктивно – методичного листа МОН України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» від 3 липня 2014року. Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2018-2019 н.р. кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою,  атрибутами, аудіо записами, мультимдійними презентаціями. Під керівництвом завідувача  . педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно – педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких – особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процесс.

Форми підвищення кваліфікації педагогів. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фаховоі  майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів ДНЗ, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації приІФОІППО.                                                                               Інноваційні технології. Протягом 2018 –2019року в освітньо – виховний процес впроваджувалися новітні педтехнології:

 

Вихователь  Н.Зарицька  , технологія Г.С. Алтьтшуллера «Теорія розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ);

– вихователі  Рихлюк О.Є.. Дубіцька Н.Д. , «Навчання читанню за методикою Зайцева».

-вихователь  Шкварчук Г.І. .  технологія Глена Домана щодо раннього розвитку;

 • інструктор з фізкультури  Цапів А.Р. ., Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка «Театр фізичного виховання»;
 • Вихователь Паламаренко Н.С.-«Використання мультимедійних презентацій для пізнавального розвитку дошкільнят»»;
 • -Вихователі Перепечко О.Б. та Бугра Г.І.-«Навчання дітей читанню за методикою Л.Шелестової»»;
 • Музичний керівник Лисів Л.М.-«Ейдетика »
 • Вихователь Деренюк І.В.-«Використання палочок Кюізенера»
 • Дубіцька Н.Д. –«Блоки Дьєнежа»

У закладі впродовж навчального року були проведені  семінари-пратикуми та майстер-класи щодо технології створення навчальних презентацій . До цієї роботи залучені і батьки груп.

Вихователі   створюють навчальні мультимедійні презентації, уміло використовують їх на заняттях

Завдяки розвитку ІКТ ми маємо  оперативний зворотній зв’язок з громадськістю через власний сайт.

Слід відзначити , що кращі напрацювання педагогів закладу відображенні в видрукованих посібниках за сприяння секретаря міської ради О.Савчук.А саме:

Л.Поліщук «Візерунки із Карпат для хлопчиків та дівчат»;

«Збірник навчально-методичних матеріалів з гуцульщинознавства для роботи з дітьми»за редакцією Л.Калуської та С.Головенко

Вийшов з  друку посібник Л.Лисів «Гуцульська забавляночка»

Гурткова робота

Реалізація завдань Базового компонента здійснювалась за інваріантною (обов’язковою) та варіативною складовою навчального плану.

Окрім навчальних занять згідно затвердженого розкладу, проводилась гурткова робота   з  вихованцями:

– гурток  з  екологічного  виховання    «Паперова пластика»  ,

-гурток з ткацтва-Коржик Г.М.

-гурток з гончарства-Рихлюк О.Є.

–  гурток  з  патріотичного виховання   «Украіна моя  краіна»  вихователь  Кульчицька Г.М. .

–   гуртка з вивчення англійської мови . Миронюк Н.Я…

Заняття у гуртках дозволяють дітям розвивати індивідуальні здібності та нахили, проявляти творчість.

Про якість засвоєння програми «Соняшник », рівень досягнення державних стандартів дошкільної освіти свідчать позитивні результати підсумкової діагностики.

Метою роботи колективу  дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати  мети, правильно будувати своє життя.

Велику увагу приділяли підготовці дітей до школи. Робота здійснювалась згідно Плану співпраці, який укладений з  ЗОШ № 15 . З цього питання слід відмітити особистий вклад вихователів  Л.Поліщук , М.Андрусишин, Н.Паламаренко, І.Фуштей,І.Деренюк, О,Куляк ., які доклали максимум  зусиль щодо  формуванням у дітей шкільної готовності.

У квітні 2019року практичним психологом  Литвин  О. було обстежено  98дітей, щодо визначення рівня готовності до школи. Встановлено, що випускники успішно готові до подальшого навчання
за винятком 1 дитини, батьки якої виявили бажання .щоб дитина ще рік виховувалась у старшій групі нашого закладу.

Організація роботи щодо зміцнення здоров’я дітей та їх  медичного супроводу

Безумовно, щаслива  дитина – це  здорова  дитина. Серйозну увагу педагогічний та медичний персонал приділяв питанням охорони та зміцнення здоров’я дітей, їх фізичному розвитку. Результати тестування фізичного розвитку дітей виявив сформованість  життєво важливих видів основних рухових дій (ходи, стрибків, метання, лазіння). Постійно велась робота по формуванню правильної постави, профілактики плоскостопості. Використовувалися загартування, як профілактика застудних захворювань. Формувалася у дітей система валеологічних знань про свій організм, про користь занять з фізичної культури,  про гігієну особисту та чистоту навколишньої середи.  Залучалися батьки  до активної участі в оздоровчий роботі та у формуванні валеологічної компетентності їх дітей.

Фізкультурно-оздоровча робота здійснюється з врахуванням

листків здоровя.На даний час  по листках здоровя робимо висновок , що в заклад поступили  лише 20 % дітей здорових, з 2 групою здоровя 72 % вихованців, з 3 групоюздоровя-7,5  % і на жаль є 2 дітей з 4 групою здоровя

Колектив створював умови для емоційного благополуччя  дитини, будував  навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи. Вихователі під керівництвом старшої медичної сестри впроваджували методи первинної профілактики застудних захворювань, поглиблювали свої знання з фізичного виховання дітей та організації гігієнічного виховання

Медична служба ДНЗ ретельно відслідковує та аналізує фізичні показники розвитку дітей з метою планування подальшої корекційно-профілактичної роботи

Адміністрацією здійснюється постійний  контроль  за  дотриманням  режиму  в  групах, їх санітарним  станом.

Функціонування дошкільної освіти у 2018 – 2019н. р. регламентувалося нормативно-правовими актами, зокрема: Законом України “Про дошкільну освіту“, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, наказами Міністерства освіти і науки України від 24.04.2003 № 257 “Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу”, від 28.10.2008 № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах», інструктивно-методичними листами: «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (від 24.01.2007 № 1/9-36), «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 № 1/9-263), «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10.2007 № 1/9-583), «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів» (від 27.11.2007 №1/9-711), «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12. 2008 № 1/9-811); Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, Коментар до Базового компоненту дошкільної освіти, Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»; статут ДНЗ та річний план роботи ДНЗ на 2012-2013 навчальний рік.

Протягом навчального року ДНЗ працював за комплексною програмою розвитку дитини дошкільного віку «Соняшник». Навчальний план, складений на основі програм, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України „Про дошкільну освіту”,які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності. У ДНЗ  створені сприятливі умови для оздоровлення та загартування дитячого організму.

Так і в нашому дошкільному закладі функціонує група раннього віку. З метою виконання  програми « Соняшник”, досягнення належного рівня якості освіти, колектив ДНЗ намагається зберігати пріоритети охорони життя , зміцнення психічного і фізичного здоров’я дошкільнят, збереження їхнього своєчасного та повноцінного різнобічного розвитку, психологічного комфорту. Доказом виконання цього є щоденна робота педагогів ясла-садка. Це заняття, розваги, дні здоров’я, спортивні естафети, валеологічні дні, трудове вікове навантаження та інше.

Протягом 2018-2019н.р. в нашому дошкільному закладі проведені:

цікаві свята:

З 9 по 13 травня в ДНЗ було проведено „Тиждень безпеки життєдіяльності”, під час якого проводилися конкурси-огляди дитячих робіт: „Я б в пожежні пішов”, виготовлено стенд в середній групі, роздано пам’ятку батькам „Щоб не сталось лиха”.

В лютому –березні в старших групах проводилось родинне свято «Коса –дівоча краса»

До дня захисту дітей проведено гру –квест «Щасливе дитинство»

Педагогічний колектив ДНЗ старається організувати навчально-виховний процес з врахуванням здібностей дитини, нахилів, інтересів, рівня їх інтелектуального, фізичного і психологічного розвитку.

Ясла-садок забезпечено необхідним матеріалом з усіх розділів програми, який систематизований та використовується за призначенням. Групові кімнати забезпечені методичною та художньою літературою, наочними посібниками з усіх розділів програми.

Фахові журнали, а це – „Дошкільне виховання”, „Розкажіть онуку”, „Бібліотечка вихователя”, „Палітра педагога”, „Джміль”, „Дошкільний навчальний заклад” виписано за кошти педагогів

Навчально-методичну літературу та деякі посібники придбано за власні кошти педагогів. За власні кошти колетивом було придбано:

Вихователі атестуються згідно перспективного плану проходження курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників.

Тарифікація в дошкільному закладі 2016-2017 років проводиться згідно Єдиної тарифної сітки, тобто оклади і ставки працівників залежать від розряду. Відповідно до ст. 57 Закону України „Про освіту” педагогічним працівникам щороку оплачується одноразова матеріальна допомога на оздоровлення в сумі посадового окладу.

АНАЛІЗ МЕДИЧНОЇ РОБОТИ

Вся медична робота в закладі спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України „Про дошкільну освіту”. Санітарно-гігєнічні умови дошкільного закладу на належному рівні.

В установі проводяться всі необхідні профілактичні заходи:

–         контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками на всіх ділянках роботи;

–         здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

–         розроблена тематика для медико-педагогічних нарад.

У закладі постійно проводяться загартовувальні процедури. Протягом дня підтримується рухова активність дітей. Проводяться „Дні здоров’я”, спортивні розваги. У навчальні заняття вводяться фізкультхвилинки. Влітку проводять оздоровчі заходи, які полягають у забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі.

На літньо-оздоровчий період складається перспективне меню, яке погоджується  /

Належний рівень організації харчування є також дуже важливою умовою комфортного перебування дітей у закладі. Питанню якісного харчування приділяється особлива увага. Постійний контроль за правильною організацією харчування здійснюється сестрою медичною. Періодичний контроль проводять санепідемстанції,організації по захисту прав споживачів. Прийом продуктів від постачальників,аналіз стану, проводиться в присутності медичної сестри Двірник О.П..     Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ , відповідають вимогам державних стандартів,супроводжуються накладними ,сертифікатами якості.         Спостерігається ефективність харчування, проводиться визначення аналізу фізичного розвитку ,одночасно з цим враховуються абсолютні показники приросту маси тіла ,1 раз в місяць заносяться в таблицю. Кожен місяць визначається хімічний склад та енергетична цінність прдуктів, для визначення калорій,які споживають діти.

 

Харчування в ДНЗ трьохразове. Батьківська плата становила 15грн.,  за один діто/день. Місцевим бюджетом  виділено 10 грн.на одну дитину..Натуральні норми харчування в основному виконуються   на 80-84%

Працівники ДНЗ два рази на рік проходять медичне обстеження. Для дотримання санітарно-гігієнічних норм дезактин та медикаменти першої допомоги закуповуються працівниками за власні кошти.

Медична сестра старша Двірник О.В. є активним дописувачем всеукраїнського  фахового видання «медична сестра»

Цього річ поновлено одладнання маніпуляційної на суму 17 932грн.Придбано фонендоскоп . подушку Амбу, нощі , шини , таблиця Рабкіна, плантоскоп, шпателі , тутор, лотки емальвані

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

У роботі ДНЗ адміністративно-господарська діяльність посідає важливе місце. Керівник установи створює оптимальні умови для роботи колетиву і дітей.

.Велика увага приділяється покращенню матеріально- технічної бази закладу , в тому числі й за позабюджетні кошти.

Протягом поточного навчального року проведено внутрішній  поточний ремонт коридору за кошти обласного бюджету на суму 300тис. грн… Проведено побілку всіх блоків груп, кабінетів, сходових кліток, пофарбовано окремі  двері приміщення, підвіконники, батареї, зовнішні ігрові приміщення для дітей.

Облаштовані та пофарбовані чотири пісочниці ігрових майданчиків. Частково відремонтовано систему  опалення на суму 23 тис. грн..

При сприянні депутата  міської ради Оюсавчук було відремонтовано с

Міським головою міста було ініційовано встановлення електричних опор для освітлення території закладу на суму 90 тис.грн.

Завдяки зверненням до депутатів міської ради в заклад були придбані :

-придбано посуд на кухню  на суму 5 тис. грн. – депутат Руднянин С.М.;

За кошти обласної субвенції (300 тис.грн) було відремонтовано коридор в старому корпусі  закладу.

У конкурсі проектів бюджету участі , наш проект «Покращення матеріально-технічної бази спортивної зали»став одним іх переможців .на реалізацію цього проекту було виділено  100 тис.грн.

З міського бюджету розвитку було виділено 200 тис. грн. , за які було відремонтовано групове приміщення групи «Бджілка» , 2 тамбури та кімнату музичного виховання..

Про фінансові витрати щомісячно звітуємо на сайті департаменту та на інформаційному стенлі . що знаходиться у центральному коридорі

Велика допомога надавалась і батьківськими колективами закладу .Так за кошти батьків було придбано:

В групу   №1 :

Меблі мікрокабінет-5100 грн.;

-шафа для іграшок-3200 грн;

-шафа пятидверна-3000 грн.;

-столик для самостійної діяльності-1000 грн

Всього:12300 грн.

В групу №2 «Гуцулочка»:

-кухонні меблі -4500 грн.;

-куток природи -1820 грн.;

-шафа для взуття-1100 грн.

Всього 7400 грн.

В групу № 3 «Віночок»:

-шафа пятидверна-2200 грн.;

-шафа чотирьох дверна-800грн.

-кухонні меблі-7000 грн.

Всього:14050 грн.

В групу №4 «Ромашка»:

-Меблі для ляльок-3000 грн.

-шафа для взуття-2500 грн.

-тумба-1000грн.

-стіл для ляльок-1200 грн.

-стажерка-800 грн.

Всього:8500 грн

В групу№5 «Соняшкик»:

-дитяча стінка-4000 грн.

В групу №6 «Бджілка»;

Шафа пятидверна-2200

-шафа для навчального матеріалу-2800 грн.

-матраси-3250 грн.

-клейонки-950 грн.

Всього:9250 грн.

В групу № 7 «Рушничок»:

Шафа пятидверна-2250 грн.

В групу №8 «Калина»:

-дитяча стінка-3500 грн.

-шафа пятидверна-2250 грн.

Шафа чотирьох дверна-800 грн.

Меблі для дидактичного матеріалу-6000 грн.

Стінка дитяча-6500 грн.

Всього: 19050 грн.

В групу №9 «Писанка»:

-ліжко трьохярусне-700 грн.

Куток природи-2200 грн.

Всього : 2900 грн.

В групу №10 «Смерічка»6

Шафа для взуття – 1500 грн.

Всього по групах 79000 грн.

РОБОТА З БАТЬКАМИ

Колектив закладу працює в тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватися, оцінювати свої і чужі вчинки, визнавати власні помилки.

Спільно з родинами були проведені заходи:

-«Гуцульська народна гра в вихованні дітей»(фізкультурна розвага для дітей з батьками);

-«Мамина вишиванка»для дітей старшої групи «Ромашка»;

-«Коса-дівоча краса» для дітей та батьків груп «Гуцулочка» та «Писанка»

-родинне свято з дітьми та батьками групи «Рушничок», де члени родини презентували родинні коллажі.

У лютому 2019 року була організована зустріч батьків випускних груп із вчителями початкової школи де обговорювались проблеми та давались настанови для майбутніх первачків.

Батьківською громадою було створено благодійну організацію «Благодійний фонд «Гуцулочка»» в грудні 2016 року .Директором фонду обрано Лугову Ольгу Андріївну.               Прийом благодійних внесків від фізичних осіб здійснюється на добровільній основі (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 № 1222 (із змінами) “Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування”) з обов’язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку, про що свідчать акти оприбуткування матеріальних цінностей.

Про надходження та використання коштів благодійної організації керівництво фонду звітує на сайті закладу та щомісячно на стенді, що розміщений в коридорі закладу.

Батьками був написаний проект «Ремонт приміщень комори».Цей проект  став переможцем проектів , що проводила міська рада. Тому з міського бюджету виділено 35 тис. грн.. і 19.300 тис. гривень  з благодійного фонду закладу на реалізацію цього проекту.

Зроблено  часткові ремонти за кошти батьків  в групах №1,№9.,5,кабінету психолога.

Одним з основних завдань, яке колетив поставив перед собою на наступний рік є розширити участь родини у діяльність дошкільного закладу, розвивати художньо-естетичні здібності дітей, підготувати дитину до школи як особистість.

ДОТРИМАННЯ  ВИМОГ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ТА НЕШКІДЛИВИХ УМОВ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

Згідно з ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя, через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця проблема ведеться в таких напрямках: 

 створення умов для безпечного перебування дітей в закладі;

 організація догляду за дітьми;

– робота з колективом по ОП, ТБ, БЖД;

– навчально – виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

Кожен працівик проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі, про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників.

На виконання Законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці» в закладі розроблені заходи, направлені на поліпшення умов праці та безпечне перебування дітей, дотримання вимог чинного законодавства. Розроблені та затверджені інструкції з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу, посадові та функціональні обов’язки всіх категорій працівників встановленого зразка.

На виконання Закону «Про цивільну оборону» в закладі систематично планується робота з підготовки цивільної оборони на календарний поточний рік: навчання персоналу правилам поведінки та основних способів захисту у надзвичайних ситуаціях, прийомам надання першої медичної допомоги постраждалим. 22 квітня в нашому закладу пройшов “День цивільного захисту”. Були проведені відкриті заняття, відбулась тематична виставка в методичному кабінеті. Двічі в закладі проводилась навчальна евакуація дітей та працівників із закладу.

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації;

За звітний період був 1 нещасний випадок травмування дитини. В ДНЗ створено постійно діючу комісію з питань розслідування нещасних випадків, яка працює згідно вимог Положення про порядок розслідування нещасних випадків.

В ДНЗ не допускаються випадки антипедагогічних проявів.

Регулярно проводяться бесіди  з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом

В садочку систематично проводяться «Тижні безпеки» та заняття з надзвичайних ситуацій. В ігровій формі дітям даються знання з правил культури поведінки в оточуючому середовищі, проводяться колективні перегляди на тему: «Вогонь – ворог, вогонь – друг», «Лікарські рослини для здоров’я та сили» та інші; конкурси дитячих малюнків за тематикою: «Щоб не сталося лиха», «Чистота – запорука здоров’я»; лялькові вистави – «Його величають Сірничок», «Наш друг – світлофор».

Робота проводиться під час організованих занять та різних режимних моментів систематично, послідовно, з максимальним використанням активних методів та прийомів навчання і виховання дітей дошкільного віку.

Колектив закладу зайняв 1 місце в загальноміському конкурсі на краще створення умов праці та нагороджені дипломом за зайняте 2 місце серед навчальних закладів області

 1. Додаткові платні послуги

3 метою виявлення та розвитку природних здібностей, творчого мислення дітей, забезпечення умов для їх саморозвитку, самовираження в різних видах діяльності в дошкільному закладі надаються додаткові освітні послуги. Гуртки є варіативною частиною Базового компоненту дошкільної освіти, заняття плануються в другій половині дня. В дошкільномузакладі в цьому навчальному році діяв гурток з «Англійської мови»

Забезпечення соціального захисту та підтримки вихованців ДНЗ

Одним із напрямків роботи адміністрації ДНЗ є забезпечення прав усіх дітей на  сім’ю, турботу та виховання.

Пільгові категорії  (4.3 % ) від загальної кількості дітей, з них:

Діти –переселенці-1

діти з багатодітних сімей   37 дітей

учасникиАТО                       17дітей

діти з малозабезпечених сімей- 11дітей

діти –інваліди-4дітей

діти під опікою-1 дитина

На початок року було складено та надано до Департаменту освіти та науки  списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з       багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою, діти –інваліди, діти під опікою, діти,   батьки яких  є  учасниками  АТО    та   учасниками   бойових дій користуються 100% пільгою.

З метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі обліку дітей дошкільного віку, для прогнозування мережі дошкільного навчального закладу, відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти за дошкільним навчальним закладом  спільно із ЗОШ №15 була визначена та закріплена територія обслуговування -9 освітній округ.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Між адміністрацією та профспілковими  комітетами  існує тісний зв’язок. Завідувачем узгоджуються з головою ПК усі накази щодо преміювання, нагородження, стягнення, встановлення надбавок. Члени профспілкового комітету є членами атестаційної та тарифікаційної комісій, з організації техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим. Створені належні  умови для здійснення навчально – виховної роботи,  відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає  за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників. Провідним у роботі дошкільного закладу є забезпечення фахового удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорганізації процесу навчання та головне – розвитку особистості дитини.

Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація

 їх відпочинку та оздоровлення

У дошкільному навчальному закладі ведеться робота по моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу.

Працівникам, які перебувають на лікарняних, виплачують кошти за рахунок фонду та підприємств. До заробітної плати проводиться індексація.

Всі педагогічні працівники отримують доплати за вислугу років та категорію. 20% за престижність професії. Педагоги отримують матеріальну допомогу на оздоровлення.

Забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян»

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»,   в дошкільному навчальному закладі здійснюється робота зі зверненнями: ведуться  журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, доступно розміщені номера телефонів гарячих ліній.

За   2018-2019 навчальний рік кількість усних звернень склала 27, із них: 16 щодо оформлення дітей у дошкільний заклад, 61щодо працевлаштування, 4 – з питань оплати за харчування дітей,  5 – з питань виховання та догляду за дітьми. Порушені питання розглянуті, надані відповіді. Письмових звернень не зареєстровано.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.